Jak podkreśla podkom. Michał Gaweł z Wydziału Prasowo-Informacyjnego
Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, w art. 66 [Warunki dopuszczające pojazd do ruchu] ustawy Prawo o ruchu drogowym mowa jest o tym, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego m.in. nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.

Powyższe wymagania dotyczą także maszyn rolniczych, które poruszają się po drogach publicznych.

- Rolnik poruszający się ciągnikiem rolniczym lub inną maszyną po drodze publicznej powinien przede wszystkim stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz dbać o stan techniczny swojego pojazdu m.in. jego prawidłowe oznakowanie czy oświetlenie. Ma to szczególny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym - podkreśla podkom. Michał Gaweł z KGP.

Jakie wymagania stawiane są ciągnikom rolniczym i przyczepom, co do prawidłowego oznakowania i oświetlenia?

Oświetlenie ciągnika i przyczepy zgodne z przepisami

Wszelkie wymagania związane z warunkami technicznymi, jakie musi spełniać każdy pojazd, poruszający się po polskich drogach są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Poniżej lista obowiązkowych świateł pojazdów i przyczep rolniczych:

  • kierunkowskazy zespolone z pozycją przednią w lampach zespolonych przednich; 
  • hamowania; 
  • oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej; 
  • pozycyjne przednie (obowiązkowe w przypadku przyczepy tylko szerszej niż 1,6 m, zaś ciągniki rolnicze obowiązkowo) często są zintegrowane kierunkowskazem w lampach zespolonych przednich; 
  • pozycyjne tylne; 
  • odblaskowe boczne (dla ciągników dłuższych niż 6 m, przyczepy obowiązkowo zawsze);  
  • światła awaryjne;
  • obrysowe przednie i tylne (tylko dla pojazdów oraz przyczep szerszych niż 2,1 m); 

Światła obowiązkowe tylko do ciągników rolniczych oraz maszyn samobieżnych:  

  • światła mijania - zazwyczaj są zintegrowane z światłami drogowymi w reflektorach głównych, światła drogowe (długie) nie są jednak obowiązkowe; jeżeli już są zamontowane to muszą być sprawne. 
  • odblaskowe tylne inne niż trójkątne. 

Wyjątki dotyczące obowiązkowego oświetlenia

Jeżeli wykorzystujemy specjalną przyczepę to nie musi być ona wyposażona w kierunkowskazy, pod warunkiem że nie zasłania ona kierunkowskazów w pojeździe ciągnącym, czyli ciągniku rolniczym.  

Maszyny wolnobieżne, których konstrukcja nie pozwala na poruszanie się szybciej niż 10 km/h nie muszą być wyposażone w światła hamowania.  

Jeśli szerokość ciągnika, maszyny lub przyczepy jest większa niż 2,55 m pojazd taki musi posiadać przynajmniej jedną (i nie więcej niż 10) lampę ostrzegawczą żółtą. Żółte lampy sygnalizacyjne powinny być tak rozmieszczone żeby ich światło było widoczne z każdej strony pojazdu. 

Dodatkowo zobowiązani jesteśmy oznakować pojazd rolniczy trójkątną tablicą "pojazd wolnobieżny". Tablicę tę umieszcza się na pojeździe będącym elementem zespołu pojazdów, np. na przyczepie.

Nie jest to obowiązkowe, jednak gdy w naszym ciągniku lub przyczepie są elementy wystające poza obrys pojazdu  warto je oznakować specjalnymi białoczerownymi pasami.