Systemy wymiennych nadwozi są znane od dawna w transporcie drogowym, kolejowym i morskim. Coraz częściej znajdują one także zastosowania w rolnictwie. Właśnie za takie rozwiązanie o nazwie Uniwersal, wyróżnienie Targów Kielce otrzymała firma Pomot Chojna.

Uniwersal to zestaw kilku nadbudów, które można w ciągu kilku minut przełożyć na specjalnie przygotowanym podwoziu. W ofercie firmy można znaleźć dwuosiowe, resorowane podwozie i sześć typów nabudowy: skrzynia ładunkowa, wóz asenizacyjny, platforma skorupowa (Mulda), rozsiewacz nawozu i wapna, rozrzutnik obornika oraz przyczepa do przewozu siana i słomy.

Za zastosowaniem takiego systemu przemawia ekonomia. Nabudowy są znacznie tańsze od całych pojazdów (udział podwozia w koszcie wyprodukowania całej przyczepy czy maszyny rolniczej może wynosić od 50 aż do 70 proc.). Rozwiązanie ma szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku maszyn wykorzystywanych sporadycznie lub sezonowo.