Już 18 września w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbędzie się impreza pod tytułem „Jesień w domu i zagrodzie. Retro show”.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod znakiem rocznic związanych z Zakładami Mechanicznymi „Ursus”. Sto dwadzieścia lat temu warszawskie Towarzystwo Udziałowe Specyalna Fabryka Armatur dołożyła do nazwy nowy człon „Ursus”, a sto lat temu ta sama fabryka wyprodukowała pierwszy seryjny ciągnik rolniczy. Była to Ciągówka zbudowana na bazie amerykańskiego Titana i pomysłów inż. Karola Taylora. Natomiast siedemdziesiąt pięć lat temu Zakłady Mechaniczne Ursus opuścił pierwszy seryjny powojenny ciągnik rolniczy – Ursus C-45.

Nic dziwnego zatem, że rdzeniem imprezy w Szreniawie będą wydarzenia związane z Ursusem. Impreza zacznie się paradą polskich traktorów. Później będą one demonstrowały swoje możliwości na polu muzealnym. Utworzą też wystawę.

W wydarzeniu wezmą udział reprezentanci stowarzyszenia „Traktor i maszyna” oraz Muzeum Motoryzacji w Nieborowie. Na terenie muzeum, wzdłuż głównej ścieżki zwiedzania stanie wystawa planszowa „Legendarne modele ciągników Ursus”. Natomiast na placu głównym utworzone zostanie kino muzealne, gdzie prezentowane będą filmy archiwalne związane z ciągnikami Ursus.

Ponadto wokół podwórza folwarcznego rozmieszczone zostaną stanowiska związane z przetwórstwem żywności oraz ręcznym młóceniem i czyszczeniem ziarna. Zwiedzający będą mogli uczestniczyć w młóceniu ziarna cepami, oczyszczaniu za pomocą sit i wialni oraz mieleniu żarnami i tłuczeniu przy pomocy stęp; a także w kiszeniu kapusty, wekowaniu ogórków oraz wyciskaniu soków z owoców. W muzealnym sadzie znajdą się stanowiska smażenia powideł i pyr z gzikiem. Przy piecach chlebowych będzie można zakupić wypiekany w nich chleb.

Impreza będzie biletowana. Początek o 11:00. Zakończenie planowane na 17:00.