Grudziądzka Unia to jeden z największych producentów maszyn rolniczych w naszym kraju. W swojej ofercie ma szeroką gamę maszyn począwszy od prostych maszyn uprawowych po sterowane przy użyciu GPS rozsiewacze i opryskiwacze. Spółka w roku 2021 miała 356 mln zł przychodów i zanotowała 6 mln zł zysku. Obecnie zatrudnia ponad 1000 pracowników w czterech zakładach produkcyjnych w Grudziądzu, Słupsku, Kątach Wrocławskich i Brzegu. 

Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów( Dz. U. z 2021 r., poz. 275) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek PUH "Chemirol" sp.  z o.o. z siedzibą w Mogilnie wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez PUH "Chemirol" sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie kontroli nad "Unia" sp. z o.o.  z siedzibą w Grudziądzu. - decyzja UOKIK DKK-5/2023 wydana 11.01.2023.

Natomiast Chemirol to jeden z największych w Polsce dystrybutorów dystrybutorów nawozów, środków ochrony roślin i materiału siewnego. W roku 2021 osiągnął 2,5 mld złotych przychodów i zanotował ponad 257 mln zysku. i co warto podkreślić jest to wynik finansowy samej tylko spółki Chemirol. 

Kiedy dojdzie do przejęcia ?

Obie firmy nie udzielają obecnie komentarzy w sprawie toczącego się procesu przejęcia PUH „Chemirol” sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie kontroli nad „Unia” sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. Oficjalne komunikaty pojawią się po formalnym połączeniu firm, co może jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie może nastąpić w lutym lub marcu tego roku.