Kupując maszynę John Deere, rolnik ma do wyboru szereg różnych zabezpieczeń, które chronią wartościowy sprzęt przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Do takich rozwiązań należą dodatkowe zestawy spersonalizowanych kluczy, różnego rodzaju immobilizery, zarówno te montowane fabrycznie jak i uniwersalne, nowoczesne systemy oparte o rozwiązania telematyczne i geolokalizacyjne oraz specjalne systemy znakowania maszyn.

- Już na etapie zakupu sprzętu warto zainteresować się takimi rozwiązaniami szczególnie, że typowy kluczyk do stacyjki dostarczany wraz z nową maszyną nie może być traktowany jako główne i jedyne zabezpieczeniem przed kradzieżą - wyjaśnia Piotr Dziamski z John Deere.

Warto podkreślić, że wielu czołowych producentów maszyn rolniczych dostarcza w ich podstawowych wersjach kluczyki, którymi można otworzyć lub uruchomić inne egzemplarze maszyn tych lub nawet innych marek. To standardowa praktyki większości producentów maszyn.

Wynika to z faktu, że duża grupa sprzętu jest sprzedawana do właścicieli posiadających kilka maszyn danej marki lub liczną flotę. Ich pracownicy często korzystają z kilku maszyn w ciągu dnia, jak również często jeden pojazd jest używany w ciągu jednego dnia przez wielu operatorów. Jeden kluczyk do wielu stacyjek to sposób ułatwiając obsługę sprzętu.

Takie rozwiązanie pozwala również na szybkie przywrócenie maszyny do pracy w przypadku zagubienia standardowego kluczyka. Nie jest to zabezpieczenie przed kradzieżą, tym bardziej, że tego typu czyny dokonywane są często przez wyspecjalizowane grupy, dla których zabezpieczenie kluczykiem nie stanowi żadnej przeszkody.

W celu zabezpieczenia maszyny przed kradzieżą John Deere zaleca i umożliwia stosowanie dodatkowych systemów zabezpieczeń, które należałoby uwzględnić jako opcje dodatkowe w trakcie określania wyposażenia zamawianej maszyny lub jako wyposażenie dodatkowe po jej zakupie.

Indywidualny kluczyk

Jako wyposażenie opcjonalne możliwe jest zamówienie spersonalizowanych zamków do drzwi, korka wlewu paliwa oraz maski silnika. W tym przypadku właściciel ciągnika ma gwarancje, że jest to kluczyk, który pasuje tylko i wyłącznie do posiadanej maszyny.

Immobilizery

Immobilizer to układ elektroniczny, który zapobiega możliwości uruchomienia silnika przez nieupoważnione do tego osoby. Częścią immobilizera jest wbudowany w kluczyk układ scalony unikalny dla każdej maszyny.

Do wyboru są immobilizery uniwersalne montowane w maszynach po zakupie lub immobilizery fabryczne montowane w maszynach już na etapie produkcji. Druga opcja jest możliwa, jeśli ciągnik produkowany jest zgodnie ze specyfikacją uzgodnioną z klientem przed zakupem.

Systemy telematyczne JD Link

Systemy telematyczne to nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają zdalne zarządzanie sprzętem, monitorują pracę maszyn i przesyłają dane do komputera właściciela. Tego typu rozwiązania pozwalają nie tylko na optymalizację wykorzystania sprzętu, ale także jego skuteczną ochronę przed kradzieżą. W przypadku firmy John Deere oferowany jest system JD Link, co ciekawe może on być
używany nawet w maszynach innych producentów.

- Dzięki temu rozwiązaniu właściciel może monitorować całą swoją flotę i zarządzać nią przez 24 godziny na dobę z biura lub z dowolnego innego miejsca - wyjaśnia Piotr Dziamski.

Dokładną lokalizację maszyn zapewnia mapowanie oparte na komunikacji satelitarnej. System JDLink monitoruje pracę maszyny oraz generuje powiadomienia o konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i raporty podsumowujące.

W kontekście zagrożenia kradzieżami warto przyjrzeć się dwóm funkcjom tego typu systemów. System JD Link poinformuje właściciela m.in. o przekroczeniu granic obszaru, na którym powinna znajdować się maszyna (funkcja geofence) oraz przekroczeniu wyznaczonego odgórnie czasu pracy.

Obie funkcje pozwalają na zapobieżenie kradzieżom. Właściciel jest informowany o niepokojących wydarzeniach w czasie, kiedy mają one miejsce, co daje możliwość szybkiego zareagowania. W przypadku systemu JD Link ciągnik „sam dzwoni" do właściciela by telefonicznie poinformować go o nieautoryzowanym uruchomieniu silnika lub wykroczeniu poza dozwolony obszar pracy.

Film prezentujący działanie systemu w czasie kradzieży

Oficjalny system zabezpieczeń i znaczników cyfrowych CESAR

Poza systemami, które pozwalają zapobiegać kradzieżom, stosowane są również specjalne systemy oznakowania maszyn, które ułatwiają znalezienie zaginionych maszyn. Przykładem tego typu zabezpieczenia jest oficjalny system zabezpieczeń i znaczników cyfrowych CESAR.

Jest to wieloaspektowe rozwiązanie stosowane w całej branży. Oprócz widocznych tabliczek identyfikacyjnych, w maszynie ukrywa się więcej cyfrowych znaczników (w tym ukryte chipy RFID).

Takie znaczniki po zeskanowaniu przez policję i organy ścigania, mogą potwierdzić tożsamość właściciela danego urządzenia. Dane cyfrowo oznakowanych maszyn oraz skradzionych maszyn zarejestrowanych w systemie CESAR można uzyskać w 187 krajach za pośrednictwem Europolu i Interpolu w całodobowej bazie oraz centrum telefonicznym.

Maszyny tak zabezpieczone są czterokrotnie rzadziej przedmiotem kradzieży, a odsetek maszyn odzyskanych jest sześciokrotnie wyższy niż maszyn bez zabezpieczeń CESAR.

Zachęcamy rolników, aby zainteresowali się tego typu rozwiązaniami już na etapie zakupu maszyny, ponieważ uchronią one przed skutkami działania nieupoważnionych osób - podsumowuje Piotr Dziamski.