Warto zaznaczyć, że John Deere jest jedyną marką z branży rolniczej, która znalazła się w zestawieniu Brand Reputations. Oprócz oczywistego pozytywnego wpływu na wizerunek amerykańskiej marki, wyróżnienie to potwierdza także pozycję firmy John Deere jako lidera rolnictwa precyzyjnego w Polsce i na świecie

Reputacja kluczem do sukcesu marki John Deere, czyli na czym polega ranking Reputacji Marek

Reputacja marki odgrywa ogromną rolę w relacjach z jej interesariuszami. Dla pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, społeczności lokalnej, mediów, czyli otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego marki, istotne jest zarówno budowanie z nimi więzi opartej na zaufaniu, jak i odpowiedzialne prowadzenie działalności oraz zapewnianie wysokiej jakości usług i produktów. Czy reputację da się zmierzyć i obiektywnie stwierdzić, które firmy mają ją najlepszą?

Tego wymagającego zadania podejmuje się amerykańska agencja Axios Harris Poll 100, która od 1999 r. tworzy ranking Brand Reputations. Od tego czasu zestawienie cieszy się renomą na całym świecie, a dobry wynik jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw różnych branż przemysłu i biznesu.

Badanie przeprowadzono na ponad 16 tys. amerykańskich respondentów. W pierwszej fazie ankietowani wskazują marki o najlepszej i najgorszej reputacji. Ci, którzy uzyskają najlepszy wynik, przechodzą do drugiego etapu. W finalnej rundzie ankietowani oceniają konkurentów w 9 kategoriach, w tym m.in. etyka, wizja, wzrost czy produkty i usługi.

Marka John Deere liderem w swojej branży, i nie tylko tu

– Znalezienie się wśród światowych gigantów to ogromne wyróżnienie. Brand Reputations 2023 jest prestiżowym zestawieniem marek, które są symbolem wysokiej jakości. Ta jakość oznacza zarówno dbanie o satysfakcję klientów, jak i odpowiedzialne podejście do innowacji oraz kwestii zrównoważonego rozwoju. John Deere aktywnie dba o wszystkie te obszary, co od lat czyni nas liderem w branży rolniczej – mówi Bartosz Białas, marketing manager John Deere Polska.

Wszechstronne podejście zapewniło John Deere miejsce na podium w rankingu jako jedynej firmie z branży rolniczej. Tym samym w Brand Reputations 2023 marka zajęła drugie miejsce w kategoriach „produkt i usługi” oraz „kultura”.

Istotnym czynnikiem w głosach respondentów był też aspekt tożsamościowy, czyli czy czują się oni przywiązani do tradycji i działalności marki bardziej niż do jej konkurentów. John Deere otrzymał wynik powyżej 80 punktów na 100 w 7 z 9 kategorii.

Działalność biznesowa w dobie zrównoważonego rozwoju to klucz do sukcesu

Sara Fischer i Margaret Talev z Axios Harris Poll 100 dodają, że marki, które poświęcają się istotnym celom – takim jak zrównoważony rozwój – znacznie zyskują w oczach respondentów. Klienci i ogół społeczeństwa dobrze rozpoznają, które przedsiębiorstwa działają w sposób autentyczny, a które robią to jedynie dla powierzchownych kwestii wizerunkowych. John Deere słynie ze świadomych decyzji biznesowych i szczerej, wielopłaszczyznowej działalności na rzecz dobra środowiska oraz przeciwdziałania nierównościom społecznym.

Trudności ekonomiczne, katastrofa klimatyczna, globalizacja – John Deere z sukcesem mierzy się w wyzwaniami, jakie współczesny świat stawia przed przedsiębiorstwami. Marka stwarza rolnikom dobre warunki do efektywnego wdrażania rolnictwa precyzyjnego i pozwala zadbać o dobre samopoczucie pracowników. Nowoczesne ciągniki i inne rozwiązania rolnictwa przyszłości nie tylko przynoszą zyski, ale także umożliwiają redukcję CO2.

– Strategia zarówno rynkowych liderów, jak i klientów z branży rolniczej, powinna bazować na założeniach zrównoważonego rozwoju. Takie podejście pozwala odnotować zyski. Uwzględnienie kwestii środowiskowych oraz działanie w odniesieniu do takich problemów jak intensywne opady czy susze, pozwala rolnikom zabezpieczyć plony i zredukować straty. Nie bez znaczenia jest zapobieganie chorobom roślin – dodaje Bartosz Białas.

Rolnictwo przyszłości oparte na danych to przyszłość światowego przemysłu, ale i rolnictwa

Wykorzystanie danych to przyszłość światowego przemysłu, a w tym również rolnictwa. Oznacza to, że przoduje rolnictwo precyzyjne, oparte na danych, które są pozyskiwane z satelity czy za pomocą specjalnych czujników umieszczonych w maszynach. W tym zakresie polskie rolnictwo nie odstaje od światowego, a przedsiębiorcy chętnie decydują się na szeroko pojętą modernizację.

Obejmuje ona zakup odpowiednich narzędzi, maszyn czy systemów do zarządzania. Rolnictwo precyzyjne oszczędza czas, zasoby ludzkie, środki finansowe przeznaczone na żniwa i prace w innych porach roku, a także redukuje negatywny wpływ na środowisko naturalne.

– Efektywniejsze i zrównoważone rolnictwo jest możliwe dzięki maszynom przyszłości John Deere. Naszym celem jest stałe wdrażanie innowacji, mamy wiele przykładów inteligentnych rozwiązań ułatwiających pracę rolnikom. Szukanie innowacyjnych metod doprowadza nas do narzędzi i mechanizmów stawiających czoła wyzwaniom współczesnego świata – przekonuje Bartosz Białas.