Program nazwany "Gwarancją Spalania" został przygotowany z myślą nie tylko o klientach firmy John Deere, ale także tych, którzy wahają się co do zakupu nowej maszyny. Firma chce udowodnić, że podczas zwykłego użytkowania maszyny, produkty John Deere, pod względem zużycia paliwa, nie odbiegają od konkurencji, co bywa wytykane jako wada działająca na niekorzyść amerykańskich maszyn.

 Jak to działa?

 Gwarancją Spalania objęci zostaną klienci firmy, którzy zdecydują się za zakup ciągnika serii: 6R (modele 6-cylindrowe), 7R oraz 8R, a więc najmocniejszych i najbardziej wydajnych maszyn, które przepracowują dużo godzin i gdzie różnica w spalaniu odgrywa istotną rolę. Czas trwania gwarancji będzie wynosił 12 miesięcy od momentu odbioru maszyny.

 Kluczowym elementem, od którego wszystko zależy jest system JD Link, odpowiedzialny za ciągłe monitorowanie parametrów pracy ciągnika, w tym obciążenia, prędkości i zużycia paliwa. Jeżeli operator przekroczy zużycie, jakie zostało określone i niejako zagwarantowane przez fabrykę, firma John Deere zwróci różnicę. Natomiast w przypadku gdy operatorowi uda się uzyskać lepszy wynik niż przewidziała fabryka, John Deere przewiduje gratyfikację w postaci aż dwukrotności różnicy. A zatem, uczestnicząc w programie, bez względu na osiągane wyniki będzie można liczyć na dodatkowe korzyści. Co ważniejsze, poprzednie edycje programu obejmowały jedynie pracę w transporcie, teraz program „Gwarancja Spalania” dotyczyć będzie również pracy w polu.

 Gwarancja spalania w praktyce

 John Deere określił fabryczny poziomy zużycia oleju napędowego w poszczególnych rodzajach prac polowych oraz w transporcie dla każdej grupy ciągników: 6R (6 cyl), 7R, 8R.

→ Wszystkie wyniki zużycia oleju napędowego są rejestrowane podczas pracy przez aktywowany system JDLink w ciągnikach i zapisywane automatycznie na koncie właściciela ciągnika w centrum operacyjnym na MyJohnDeere.com.

→ Dealer John Deere wspiera właściciela ciągnika w celu optymalnego ustawienia i regulacji pojazdu do różnych prac, a tym samym w kontroli zużycia oleju napędowego.

→ Jeżeli fabryczny poziom zużycia oleju napędowego zostanie przekroczony, wówczas właściciel ciągnika otrzyma kwotę, potrzebną na zakup nadwyżki.

→ Jeżeli osiągnięty przez właściciela ciągnika poziom zużycia oleju napędowego będzie niższy niż fabryczny, wówczas amerykański producent wypłaci premię dwukrotnie większą niż kwota potrzebna na zakup zaoszczędzonego oleju napędowego.

 Program gwarancji spalania obejmuje nowe ciągniki serii: 6R (6-cylindrowe), 7R, 8R, zamówione i zakupione w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2019. Do każdego modelu określony został osobny poziom zużycia paliwa podczas wykonywania różnych prac. Pełne rozliczenie wysokości kwoty do wypłaty rolnikowi nastąpi po 31.10.2019.