Nowa przyczepa ma lżejszą ramę, która zastąpiła podwójną ramę z poprzedniego modelu. Poza obniżeniem ramy, taka budowa pozwoliła zmniejszyć masę i zwiększyć wysokość skrzyni ładunkowej o 200 mm. W konsekwencji możliwy jest przewóz ładunków o większej objętości.

Inżynierowie firmy Joskin całkowicie na nowo zaprojektowali również przednią ściankę nowej przyczepy Silo-Space 2. Teraz jest ona nachylona pod kątem 22°, podczas gdy poprzednie nachylenie wynosiło 10° . W efekcie dostępna jest większa pojemność ładunkowa. Przednia ścianka składa się do wnętrza skrzyni, aby usprawniać wyładunek; podczas wyładunku można ją hydraulicznie złożyć do tyłu (do wnętrza skrzyni) i w ten sposób popchnąć zgromadzony materiał. Obecnie burta przednia jest perforowana i polakierowana, a nie ocynkowana, a więc ujednolicono zabezpieczenie antykorozyjne i kolor przyczep.

Wszystkie modele Silo-Space 2 będą standardowo wyposażone w zawieszenie hydrauliczne (w poprzednich modelach opierało się ono na resorach parabolicznych, a w opcji było dostępne zawieszenie hydropneumatyczne). Hydrauliczne układy jezdne Joskin składające się z dwóch obwodów hydraulicznych - po jednym z każdej strony mają zapewnić większą stabilność; konstruktorzy firmy Joskin wyszli z założenia, że zawieszenie hydrauliczne pozostaje sztywne z uwagi na nieściśliwy olej a w efekcie maszyna nie podskakuje, tak jak jest to możliwe przy zawieszeniu resorowanym lub pneumatycznym. Chodzi tu także o efekt wahadła między pierwszą i drugą osią; polega to na tym, że przednia oś unosi się o 12,5 cm, a tylna opada. Przy zawieszeniu resorowanym lub pneumatycznym efekt ten występuje z opóźnieniem.

Dyszel ma zawieszenie resorowane, ale wersja hydrauliczna jest dostępna w opcji. Jest on lekko nachylony i zintegrowany z ramą pod skrzynią. Przenośnik podłogowy dzieli się na dwie podłużne części i jest napędzany przez WOM, a rozładunek odbywa się o 25% szybciej (20 m/min) niż w poprzednim modelu Silo-Space.

Przyczepy występują z dwoma wariantami układu jezdnego (tandem i tridem) i trzech wersjach objętości: 44, 49 i 54 m3.