Nadrzędnym celem stosowania żółtych świateł błyskowych, jest wywołanie wśród pozostałych uczestników ruchu drogowego wzmożonej czujności. Z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, dowiadujemy się iż przepisy nie przewidują wyposażania ciągników rolniczych w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej.

Nie zmienia to jednak faktu, iż znalezienie nowego ciągnika bez światła ostrzegawczego potocznie zwanym kogutem, graniczy z cudem. Jak podkreśla Karol Zgierski specjalista z John Deere Polska, w przypadku ciągników rolniczych żółte światło błyskowe jest po prostu dodatkowym wyposażeniem, które cieszy się dużą popularnością. Jego obecność na dachu traktora nie jest jednak związana z przepisami. 

Co mówi prawo?

Z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dowiemy się iż upoważnione do używania żółtych świateł błyskowych są:

1. pojazdy, które wykonują na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne;

2. pojazdy, które ze względu na swoją konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym;

3. pojazdy holowane.

Ustawodawca podkreśla iż stosowanie „kogutów” w sytuacjach innych niż powyższe, jest zabronione.

Zgodnie z prawem, czy… bezpiecznie?

Na podstawie powyższych punktów, można wywnioskować iż w zdecydowanej większości przypadków użycie żółtych świateł błyskowych przez operatora ciągnika będzie niezgodne z prawem. Nieco nieprecyzyjny jest punkt drugi, a jego interpretacja może zależeć od indywidualnej oceny interweniującego policjanta.

Za bezpodstawne użycie żółtych świateł błyskowych operator może zostać ukarany mandatem w wysokości 100 zł, jednak policjant może również sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.

Jak wygląda praktyka?

W praktyce bardzo często widujemy same ciągniki, czy też ciągniki z przyczepami, które poruszają się drogami publicznymi z włączonym kogutem. Zdecydowanie odradzamy takie postępowanie, gdyż operator traktora w takich sytuacjach niepotrzebnie angażuje czujność pozostałych uczestników ruchu.

Apelujemy o używanie żółtych świateł błyskowych jedynie w takich sytuacjach, gdy faktycznie chcemy ostrzec innych kierowców o możliwym niebezpieczeństwie, które może być wynikiem naszego przejazdu. Takie działanie nie zawsze będzie zgodne z literą prawa, za to może poprawić bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Drodzy Czytelnicy, a jakie jest Wasze zdanie w kontekście używania świateł ostrzegawczych w samojezdnych maszynach rolniczych? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!