Firma Unia Araj Realizacje Sp.z o.o podpisała umowę z National Food Reserve Agency Zjednoczonej Republiki Tanzanii dotyczącą wybudowania na terytorium tego kraju trzech kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych.

- Łączna wartość kontraktu wynosi ponad 20,28 mln dolarów, czyli ponad 83 mln zł. Wykonanie umowy zostanie w całości sfinansowane ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez polski rząd na rzecz rządu Tanzanii na podstawie umowy z 28 września 2015 roku o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej - podaje firma Unia Araj Realizacje Sp.z o.o.

Umowa obejmuje wykonanie projektów silosów zbożowych, wyprodukowania zaprojektowanych silosów, zapewnienia transportu do Zjednoczonej Republiki Tanzanii, montaż i uruchomienie, zapewnienia serwisu gwarancyjnego, przeprowadzenia szkoleń personelu, wybudowania obiektów magazynowych oraz rewitalizacji istniejących już obiektów magazynowych.

Unia Araj Realizacje Sp. z o.o. to jeden z większych wykonawców złożonych baz suszarniczo-magazynowych do magazynowania i obróbki ziarna, które składają się z takich urządzeń jak silosy, suszarnie, czyszczalnie czy urządzenia do transportu ziarna. Realizacja w Tanzanii nie jest pierwszym zagranicznym kontraktem firmy Araj. Instalacje tej polskiej firmy znajdują się m.in. w Holandii, Indiach, Kazachstanie, Niemczech oraz na Węgrzech.