Napęd z wałka WOM ciągnika przenoszony jest wałem przegubowo-teleskopowym ze sprzęgłem jednokierunkowym na przekładnie kontową i dalej na przekładnię pasową, która spełnia tu między innymi rolę sprzęgła przeciążeniowego. Następnie napęd przekazywany jest na wał roboczy wyposażony w  spiralnie rozłożone noże bijakowe.

Wał roboczy wykonany jest z grubościennej rury stalowej o średnicach (w zależności od modelu) od 133 do 160 mm i jest łożyskowany na bardzo mocnych łożyskach baryłkowych. Noże bijakowe wykonane są z wysoko wytrzymałościowego staliwa. Szerokości robocze maszyn zawierają się w zakresie od 1,1 do 2,5 m.

Komora robocza została wykonana z podwójnej płszczyzny, gdzie dolna warstwa została wykonana ze stali odpornej na ścieranie typu HARDOX. Kosiarki wyposażone są również w wał kopiujący przy pomocy którego reguluje się wysokość koszenia.

Zawieszenie kosiarki pozwala na przesuwanie zespołu tnącego na boki, a przesuw jest realizowany hydraulicznie.

Kosiarka bijakowa, tylno-czołowa PRONAR przeznaczona jest do prac związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej, zieleni miejskiej oraz w sadach, terenach zalesionych oraz coraz częściej w rolnictwie. Kosiarki bijakowe koszą i jednocześnie rozdrabniają skoszony materiał, rozkładając go równo po całej skoszonej powierzchni, co pozwala na uzyskanie naturalnego pokosu, mineralizację resztek roślinnych i ponowne wprowadzenie ich do gleby.