Krone Premos 5000 to nowa prasa do produkcji peletów bezpośrednio z pokosu na polu. Wyprodukowany pelet w formie granulek może być wykorzystany jako pasza, paliwo w instalacjach grzewczych czy ściółka.

Premos 5000 jest wyposażony w zbiornik o pojemności 5000 kg. Jak deklaruje niemiecki producent, wydajność maszyny to około 5 ton peletu w ciągu 1 godziny. To wartość od 3 do 5 razy większa aniżeli w przypadku obecnie stosowanych instalacji do stacjonarnej granulacji.

Za pobieranie masy z pokosu odpowiada podbieracz o szerokości 2,35 m. Następnie słoma jest przenoszona przez wirnik na taśmę, która kieruje rozdrobnioną masę na dwa walce prasujące. Walce mają naprzemiennie rzędy zębów i otworów. Materiał jest przepychany przez matrycę z otworami o średnicy 16 mm w środku walca. Następnie granulki peletu są transportowane do zbiornika.

Co ciekawe, maszyna może pracować również w trybie stacjonarnym.

Gęstość nasypowa granulatu z prasy Premos 5000 wynosi 600 do 700 kg / m³ (3 do 4 razy więcej niż bele słomy). Producent szacuje, że 2,5 kg peletu ma wartość energetyczną równą 1 kg oleju opałowego.

Maszyna jest jeszcze w fazie testów. Jeśli przejdzie je pozytywnie, w 2017 r. pojawi się w sprzedaży.