Przedstawiciele firmy Krukowiak podkreślają iż system cieszy się dużym zainteresowaniem rolników. „Rolnicy są świadomi tego, że większy wydatek związany z zakupem SeleTRONA opłaci się w przyszłości dzięki zwiększeniu precyzji wykonywanych zabiegów oraz łatwiejszemu ich przeprowadzaniu".

Nowy system Krukowiaka współpracuje z komputerem Arag Bravo 400S. Umożliwia on precyzyjne włączanie i wyłączanie pojedynczych rozpylaczy belki polowej. W oparciu o pozycję GPS komputer włącza lub wyłącza poszczególne głowice belki, które są wyposażone w specjalne zaworki sterowanie elektrycznie