Kultywatory Kuhna Prolander 100R mają środek ciężkości przesunięty bliżej ciągnika i wymagają według producenta od 25 do 35 KM na metr szerokości roboczej. Teoretycznie więc do ich obsługi można stosować traktory o mocy już od 100 KM, a maksymalna zalecana moc to 210 KM.

Kuhn Prolander 100R to maszyny uniwersalne, które można stosować do uprawy pożniwnej oraz przedsiewnej. Zbudowane są podobnie, jak ich więksi zaczepiani bracia 1000R o szerokościach 6 i 7,5 m, z tą jednak różnicą, że mają o jeden rząd zębów mniej.

 

Wyposażone są więc w cztery rzędy sprężystych S-zębów 75x12 mm z wymienną, dwustronną, kutą redliczką mocowaną tylko jedną śrubą. Co ciekawe odstępy pomiędzy poszczególnymi sekcjami roboczymi nie są identyczne lecz wynoszą odpowiednio 50, 60 i 50 cm. Takie wyjątkowe rozwiązanie oraz 60 cm prześwitu pod ramą pozwalają na lepsze rozprowadzenie nawet dużej ilości słomy w glebie. Niezakłócony przepływ ziemi i jednolity poziom uprawy na całej szerokości, a co za tym idzie skuteczność uprawy zwiększa ponadto naprzemienne rozmieszczenie zębów w rzędach.

Z tyłu kultywatory Prolander 100R mogą mieć zamontowane różne typy hydraulicznie regulowanych wałów, w tym np. podwójny rurowy/strunowy ząbkowany 400/320 mm czy też pojedynczy daszkowy o średnicy 600 mm. Maszyny Kuhn Prolander jak przystało na narzędzia uniwersalne można ponadto doposażać dodatkowo w takie elementy robocze jak przednią włóka równającą, listwy równające oraz zgrzebła. Taki wybór elementów roboczych pozwala na indywidualne konfigurowanie kultywatorów pod różne warunki glebowe i zastosowania.

Na zakończenie napiszmy jeszcze, że zawieszane maszyny Kuhn z serii Prolander 100R charakteryzują się szerokością transportową 2,5 metra, a ich waga w konfiguracji z podwójnym wałem rurowym/strunowym ząbkowanym to odpowiednio model 400R – 1710 kg, 500R – 2050 kg i 600R - 2260 kg.