Primor 4260 M jest wyposażony w zasobnik o pojemności 4,2 m³. Pozwala on na umieszczenie beli prostopadłościennej o długości do 2,7 m lub dwóch bel okrągłych o średnicy 2,0 m. Bele ładowane są od tyłu maszyny, a tylna klapa otwierana jest hydraulicznie. Na łatwość załadunku bel wpływa szerokość zbiornika, która wynosi 1,65 m.

W nowej ścielarce zastosowano duże koło dmuchawy umożliwiające wyrzucanie słomy z prawej strony maszyny na odległość do 17 m. Napęd na bęben podający, który może współpracować z różnymi rodzajami paszy przenoszony jest pasowo.

Kuhn Primor 4260 M jest wyposażony w system regulacji cięcia Cut Control. W jego skład wchodzą trzy noże zamontowane nad dmuchawą. Położenie jednego z nich regulowane jest hydraulicznie, co pozwala operatorowi na dowolną regulację długości cięcia (np. długa słoma do stanowisk na głębokiej ściółce dla jałówek, czy mocno rozdrobniona słoma do boksów legowiskowych dla bydła mlecznego).

Poza tym o równomierne rozdrabnianie materiału dba system ośmiu łopatek zamontowanych na kole dmuchawy. Są one wyposażone naprzemiennie w pięć lub sześć noży. Jak zapewnia francuski producent włókna są cięte równomiernie i bardzo dokładnie (w trybie rozdrabniania 70 proc. włókien słomy jest ciętych na fragmenty o długości poniżej 5 cm). Co ważne, po całkowitym uniesieniu przeciwnoża sterowanego hydraulicznie, geometria łopatek wyrzucających i noży przypomina geometrię pełnej łopatki, co zapewnia możliwość wyrzucenia materiału bez jego rozdrabniania.

System Kuhn Cut Control zamontowany w nowej maszynie predysponuje ją również do pracy podczas wstępnego przygotowania masy zanim trafi ona do wozu paszowego (uzyskanie większej ilości włókien np. siana jeszcze przed etapem mieszania TMR).

Ścielarka Kuhn Primor 4260 M właśnie trafia do sprzedaży, ale jej cenę poznamy na początku stycznia 2015 r.

Już dziś zamów prenumeratę Farmera i dowiedz się więcej o ścielarkach, które opisujemy w numerze 01/2015.