Chcąc kupić silos, nie można sugerować się wyłącznie ceną samego zasobnika.

Oprócz przygotowania podłoża i niezbędnych formalności prawnych z tym związanych, konieczne jest wyposażenie go przynajmniej w urządzenia do załadunku i rozładunku. Ale lista wyposażenia budowli jest znacznie dłuższa.

Przenośniki

Do mniejszych silosów, o ładownościach do kilkudziesięciu ton, do załadunku ziarna można wykorzystać wyłącznie przenośniki pneumatyczne lub ślimakowe. Przykładowo, firma Michał stosuje przenośniki ssące i ssąco-tłoczące, głównie produkcji POM Augustów.

Ich wydajność, w zależności od wysokości rozładunku, wynosi maksymalnie około 4-5 ton na godzinę, dlatego producent zaleca je do silosów o ładowności co najwyżej 100 ton Rozładunek zboża do silosu może się tutaj odbywać za pomocą leja dołączonego do przenośnika, do którego zboże jest podawane z przyczepy przez szyber, a w przypadku przenośników ssąco- tłoczących - ziarno może być pobierane ssawką bezpośrednio z przyczepy.

Wyższe wydajności, od 14 do 20 ton na godzinę, można uzyskać, stosując przenośniki ślimakowe pionowe. W tym sposobie załadunku silosu ziarno jest przenoszone z kosza zasypowego, który może być również umieszczony w wymurowanej niecce, co umożliwia łatwy zsyp nasion z przyczepy przez kiprowanie.

Najwydajniejszym sposobem załadunku ziarna oferowanym przez firmę Michał, ale również przez innych producentów, jest system kubełkowy, w którym w ciągu godziny można przetransportować średnio od 30 do 50 ton zboża (w przypadku silosów Michał). Taki transport jest szybki, delikatny dla nasion i cichszy w porównaniu do "ślimaków".

W przypadku przechowywania materiału nasiennego, czystość ziarna jest na pierwszym miejscu.

Sp ód płaski czy lejowaty?

Przy wyborze rodzaju silosu: płaskodennego lub lejowego, warto uwzględnić ilość planowanych załadunków i opróżnień w ciągu roku. Konstrukcje lejowe są droższe, ale w tym przypadku sama siła grawitacji przechowywanej masy powoduje jej zsunięcie na spód odwróconego stożka, gdzie znajduje się króciec przenośnika ślimakowego pobierający ziarno. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w zagłębieniu pozostają nieznaczne ilości ziarna. Dlatego na tego rodzaju konstrukcję powinny zdecydować się na przykład osoby, które planują skup i handel zbożem i co się z tym wiąże, częste opróżnianie silosów (tzw. silosy operacyjne). Jeśli planujemy dłuższe magazynowanie i opróżnianie zasobników, na przykład raz do roku, można pokusić się o spore oszczędności (może być to nawet 1/3 ceny silosu lejowego), wybierając konstrukcje płaskodenne.

Wtedy jednak trzeba liczyć się z koniecznością ręcznego wygarniania pozostałości zboża nie wychwyconego przez przenośnik lub z koniecznością montażu specjalnych zgarniaczy.

- Wybrałem silosy z wewnętrznym lejem.

Kosztowało to około 30 tys. więcej, ale teraz mam dużo lepiej, bo po rozładowaniu silosu w środku zostają dosłownie trzy wiadra pozostałości. Gdyby nie było leja w środku, zalegałoby w jednym silosie około 12 ton zboża. Wtedy w środku musiałby ktoś podgarniać ziarno do żmijki - tłumaczy Szczepan Wojdat z Rokitna.

Inną zaletą związaną z możliwością dokładnego wybrania zboża jest łatwe przesypywanie ziarna z jednego silosu do drugiego, ustawionych w baterii, na przykład w celu jego przewietrzenia.

W gospodarstwie Szczepana Wojdata zostały w ubiegłym roku wybudowane cztery silosy po 150 ton i częściowo są wykorzystywane do skupu zbóż. Silosy zostały ustawione obok siebie, tworząc kwadrat. Z każdego jest wyprowadzony przenośnik ślimakowy, który trafia na środek do pionowego przenośnika kubełkowego. Ziarno z danego silosu jest transportowane przenośnikiem kubełkowym do góry i może być kierowane do innego silosu lub rury wysypowej, na przykład do załadunku transportu.

Do podajnika pionowego trafia również zboże z kosza zasypowego i dalej jest ono transportowane do odpowiedniego silosu. Sterowanie kierunkiem przepływu zboża odbywa się przez otwieranie lub zamykanie odpowiednich zasuw i jest mechaniczne. - Można to było zrobić elektrycznie, ale słyszałem opinie osób, które takie sterowanie posiadają, że w trakcie mrozów potrafią one przymarznąć i sterowanie ulega awarii - tłumaczy rolnik.

Niestety, najczęściej konstrukcje lejowe są stosowane do ładowności maks.

200-250 ton. Przy konstrukcjach największych silosów zbożowych stosowane są najczęściej płaskie podłogi. Pośrodku jest umieszczany zsyp, z którego dalej zboże jest transportowane za pomocą przenośników ślimakowych. Do pewnego momentu opróżnianie odbywa się pod wpływem siły grawitacji, później część zboża pozostaje wokół zsypu. - Po grawitacyjnym wysypaniu ziarna, na spodzie zostaje go jeszcze 200-250 ton.

Do całkowitego opróżnienia silosu służy "wędrujący" przenośnik ślimakowy, który przesuwa się wokół podłogi silosu z osią po środku, gdzie jest zsyp - tłumaczy Gabriel Demianiuk, kierownik ds. produkcji w gospodarstwie Agro-Farm Maciej Pietraszuk, w którym wybudowano dwa silosy BIN o ładowności 2200 ton każdy. - Uważam jednak, że system wymaga dopracowania. Działa wolno, poza tym w środku muszą być dwie lub trzy osoby do podgarniania ziarna, ponieważ przesypuje się przez przenośnik.

Przy zsypie grawitacyjnym wszystko działa rewelacyjnie. Przenośniki ślimakowe mają dużą wydajność, co pozwala na napełnienie 25-tonowej przyczepy w ciągu 18 min. - dodaje. Z dodatkowego wyposażenia silosów, Demianiuk wymienia m.in. schody z barierkami zamiast drabin i pomosty, które bardzo ułatwiają wejście na górę (około 23 metrów) i są bezpieczne.

Z kolei w niewielkich silosach płaskodennych, ze względu na małą średnicę zasobników, pozostają stosunkowo niewielkie ilości ziarna. - W naszych silosach po opróżnieniu żmijką zostają około 2 tony w każdym. Czyścimy je raz do roku, więc ręczne podrzucenie takich ilości to nie jest problem - mówi Karol Raczyński z miejscowości Pieńki.

Na terenie gospodarstwa znajdują się trzy silosy BIN o ładowności 28 ton.

Ważne przewietrzanie

Aby zboże można było efektownie przewietrzyć w silosie, potrzebny jest aktywny nadmuch powietrza, a więc wyposażenie zasobników w dmuchawy.

W przypadku mniejszych i średniej wielkości silosów ustawionych obok siebie w tzw. baterie, do przewietrzania zasobu może służyć nawet jedna, mobilna dmuchawa, którą w zależności od potrzeby można ręcznie przemieścić do danego silosu i podłączyć do króćca wychodzącego spod perforowanej podłogi zasobnika. Jeśli w niewielkich silosach do załadunku zboża jest wykorzystywany przenośnik pneumatyczny, często ta sama dmuchawa, po odłączeniu rur transportujących ziarno, może być użyta również do przewietrzania materiału.

Przewietrzanie (klimatyzowanie) za pomocą dmuchawy nie zastąpi oczywiście suszarni, ale pozwala na obniżenie nawet o kilka stopni temperatury składowanych nasion, co przedłuża możliwość ich przechowywania i wpływa pozytywnie na jakość ziarna.

Przechowywane ziarno powinno mieć temperaturę poniżej 18 stopni, dlatego przewietrzanie często należy stosować bezpośrednio po zapełnieniu go zbożem z żniw. Temperatura świeżo zebranego ziarna, zwłaszcza podczas upałów, może przekraczać 30 stopni.

Klimatyzowanie jest tym bardziej wskazane, jeśli ziarno jest zanieczyszczone na przykład nasionami chwastów, lub jest w nim dużo szkodników (obniżenie temperatury obniża ich aktywność).

Chłodzenie ziarna latem jest najbardziej efektywne wieczorem, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest niższa. W przypadku konieczności przewietrzenia ziarna i kiepskich warunków atmosferycznych (wysokiej wilgotności powietrza, powinno się je zastosować, gdy wilgotność powietrza jest tak duża, że przewietrzane ziarno uległoby zawilgoceniu, należy wówczas powietrze podgrzewać.

Sterowanie i kontrola

Aby ocenić stan ziarna i zastosować ewentualne przewietrzanie, trzeba znać jego temperaturę. Temperatura, ze względu na parowanie ziarna, może się różnić w zależności od wysokości jego położenia w silosie. Tu z pomocą przychodzi kolejny element wyposażenia dodatkowego silosów, jakim jest sonda, dzięki której parametr można monitorować praktycznie na bieżąco i szybko podjąć decyzję o ewentualnym klimatyzowaniu ziarna. - Sonda bardzo ułatwia kontrolę jakości ziarna i tego, co się dzieje w silosie. Na całej wysokości zamieszczonych jest 14 czujników, które mierzą temperaturę ziarna. Można ją odczytać na przenośnym wyświetlaczu - wyjaśnia Demianiuk.

Kolejnym elementem jest instalacja elektryczna, służąca do włączania poszczególnych przenośników, dmuchaw i oświetlenia. Może być ona instalowana przez producenta silosu, lub budujący silos może ją wykonać we własnym zakresie. - Uważam, że lepiej jest elektrykę dostosować samemu do własnych warunków. Przykładowo, załączanie przenośników przy naszych silosach zostało wykonane w ten sposób, że nie da się włączyć przenośników ślimakowych przed uruchomieniem przenośnika kubełkowego, dzięki czemu unika się jego zblokowania. Podobne zdanie ma Gabriel Demianiuk. - Elektryka nie może być wykonywana z automatu. Praktycznie każda inwestycja i każdy obiekt ma inne przeznaczenie i wymaga innego sterowania, na przykład dotyczącego załadunku na samochód, podłączenia do suszarni itp. U nas będziemy mieli oddzielny silos buforowy do przewietrzania mokrej kukurydzy jeszcze przed jej suszeniem - wyjaśnia.