Ładowarka teleskopowa podczas przemieszczania ładunków podlega pod regulacje Urzędu Dozoru Technicznego. Z kolei podczas poruszania się po drogach musi spełniać przepisy Kodeksu Drogowego. Ładowarka teleskopowa może być więc wprowadzona do obrotu jako maszyna wolnobieżna albo jako ciągnik rolniczy. W skrócie oznacza to, że albo jest traktowana na drodze tak jak kombajn, albo tak jak ciągnik rolniczy (wtedy posiada miejsce na zamontowanie tablicy rejestracyjnej).

Dwa rozporządzenia, jedna ładowarka

Pracę i poruszanie się tzw. szczególnego typu wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) – tutaj określone są zasady dozoru technicznego (§ 1 ust. 6) lit. L).

Oprócz tego jednak maszyna sama w sobie podlega także pod dozór na skutek Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U.2019.1008). Ten drugi zapis skutkuje tym, że każdy operator musi posiadać uprawnienia do pracy z ładowarką w formie odpowiedniego zaświadczenia.

Ładowarka teleskopowa w transporcie fot. mat. prasowe
Ładowarka teleskopowa w transporcie fot. mat. prasowe

- Takie uprawnienia zostają potwierdzone poprzez zdanie egzaminu państwowego. Kategoria WJO I pozwala również na pracę innymi wózkami, w tym popularnymi widlakami – wyjaśnia specjalista Claas, Emil Kaźmierczak.

Ważne jest także to, że maszyna powinna być zgłoszona pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego. Taka ładowarka teleskopowa podlega pod kontrolę z udziałem UDT raz na rok. Podsumowując ładowarka teleskopowa w świetle przepisów to wózek jezdniowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem do pracy w trudnym terenie. Podlega pod nadzór UDT, a operator powinien posiadać uprawnienia WJO I nabyte poprzez zdanie egzaminu.

Ładowarka na drodze

W przypadku poruszania się po drodze duże znaczenie mają hamulce i to one głównie decydują jaka może być masa ciągniętej przyczepy. Ładowarka wyposażona w hamulce pneumatyczne posiada manometr w kabinie. Dla przykładu ładowarka teleskopowa Claas Scorpion może według instrukcji obsługi ciągnąć przyczepy o masie 16 t przy dopuszczeniu jako ciągnik rolniczy, a 12 t przy dopuszczeniu jako maszyna wolnobieżna.

Należy zwrócić uwagę, że są to wartości podawane przez instrukcję obsługi. W Polsce dla maszyn wolnobieżnych oraz ciągników rolniczych obowiązują masy podawane w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r.