Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznano w tym roku gospodarstwo Agaty i Zbigniewa Przyjemskich z Kamieńczyc w województwie świętokrzyskim. Laureaci otrzymali nagrodę KRUS – ciągnik rolniczy Ursus C- 380.

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznano Anecie i Radosławowi Bakajom z Wierzbicy w województwie lubelskim.

Trzeciego miejsca nie przyznano, natomiast wyróżnienia specjalne otrzymali:

 • za prowadzenie w trudnych warunkach geograficznych, w Tatrzańskim Parku Narodowym bezpiecznej
  hodowli owiec, kultywowanie tradycyjnej produkcji oscypków oraz dbałość i poszanowanie
  dziedzictwa regionu Maria i Stanisław Rychtarczykowie z Gronia w województwie
  małopolskim;
 •  za stosowanie systemu rolnictwa precyzyjnego wykorzystującego wysoko rozwinięte technologie
  nawigacyjne i informatyczne Gabriela i Krzysztof Stachowiczowie z Siedlec w województwie
  dolnośląskim;
 •  za dbałość o bezpieczne przechowywanie i stosowanie substancji niebezpiecznych Marzena
  i Grzegorz Czerwonkowie z Woli Pawłowskiej w województwie mazowieckim;
 • za wyposażenie i organizację warsztatu narzędziowego Sylwia, Andrzej i Paweł
  Janczyszynowie z Rożniątowa w województwie opolskim;
 • za aranżację siedliska gospodarstwa uwzględniającą naturalne walory i zasoby środowiska
  Andżela i Zygmunt Stępniowie z Kiczarowa w województwie zachodniopomorskim.

 • Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym przyznano Sylwii i Mariuszowi Pawlakom z Poddębic w województwie kujawsko-pomorskim.

Od 2003 r. konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.