Spółka zdecydowała się zrezygnować z prowizji od transakcji a promocja obejmuje wszystkie produkty przeznaczone dla rolników. Uprawnione do uczestnictwa są zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, jak i podmioty prowadzące taką działalność w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

Warunkiem skorzystania z promocji „Inwestuj i nie płać prowizji” jest spełnienie dwóch warunków. Należy przyjąć ofertę na konkretny przedmiot lub grunt rolny od doradcy leasingowego BZ WBK Leasing S.A. w czasie targów Agrotech, a następnie zawrzeć umowę finansowania nie później niż 30 kwietnia 2018 r.

Oszczędności mogą być znaczące ponieważ prowizja leasingodawcy to zazwyczaj 1 proc. wartości finansowania. To oznacza, że można liczyć na oszczędności sięgające kilku tysięcy złotych. Przykładowo – pożyczka na kombajn w cenie 500 tys. złotych będzie tańsza o 5 tys. złotych.

- Nie mamy wątpliwości, że sektor rolny czeka kolejny bardzo dobry rok. Pozytywne dane makroekonomiczne przekładają się na koniunkturę w branży i skłonność do inwestycji. Upatrujemy w tym szansy na kontynuowanie wzrostów. Jako lider rynku finansowania maszyn i urządzeń, wciąż poszukujemy rozwiązań, które poszerzą grono rolników zainteresowanych leasingiem i pożyczką jako formami finansowania swoich inwestycji. Promocja „Inwestuj i nie płać prowizji” to wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników jednych z najważniejszych targów rolniczych w Polsce – mówi Jacek Zwierski, dyrektor rynku maszyn i urządzeń w BZ WBK Leasing