ICT to system optymalizacji procesu i wydajności w kombinacjach ciągników i maszyn. ICT to oprogramowanie, które wykorzystuje parametry pracy dołączonej maszyny do sterowania ciągnikiem przez interfejs ISOBUS. Implements Control Tractor stosowane było najpierw w połączeniach cięgników i pras kostkujących. System ten pozwala na to, żeby prasa sterowała prędkością jazdy ciągnika.

Optymalizacja wymuszonego, elektorniczno-hydraulicznego kierowania osiami przyczep obejmuje dwie funkcje: automatyczne dopasowanie kierowania do różnych prędkości i automatyczne rozpoznawanie katów załamania. Dzięki powyższym systemom przyczepa jest zwrotniejsza przy niskich prędkościach, nie kołysze jej. a kierowca jest ostrzegany przed kolizją jej z traktorem.

Automatyczne usuwanie zatorów w przyczepach samozaładowczych jest faktem. Dotychczas kierowca, często ręcznie, usuwał je. Nowy system automatyzuje wszystkie kroki. Zadaniem kierowcy jest jedynie wyłączenie i włączenie WOM.