O udanych próbach instalacji LPG w ciągnikach przez Piotra Chojnackiego pisaliśmy już w październiku. Zaletą montażu układu jest przede wszystkim niższe zużycie paliwa, cichsza praca silnika i zdecydowanie wyższa moc, o czym miałem okazję przekonać się niedawno podczas kilku prób polowych z broną talerzową.

Innowacyjny pomysł montażu LPG w ciągnikach rolniczych przy drogim oleju napędowym i o połowę tańszym LPG, wydaje się mieć przyszłość, tym bardziej że rozwiązanie jest w wilelu krajach wykorzystywane od dawna, teraz także w Polsce w autach ciężarowych i autobusach. Tego typu instalacje zaczyna montować w swoich ciągnikach Pronar, jako fabryczna opcja wyposażenia. Jednakże na razie normy prawne nie nadążają za takim rozwiązaniem. Problem pojawia się z brakiem homologacji instalacji LPG do montażu w ciągniku rolniczym, co później może również skutkować negatywnym wynikiem okresowego badania technicznego.

- Polskie prawo nie przewiduje możliwości instalacji gazowej w ciągniku. Czekamy wraz z producentem tych instalacji, jak sprawa dalej się potoczy. Instytut Transportu Samochodowego skierował sprawę do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - tłumaczy Piotr Chojnacki, firma Automax.

Ze swojej strony także zwróciliśmy się z pismem do MTBiGM z prośbą o wyjaśnienie regulacji prawnych w tym zakresie. W odpowiedzi przytoczono nam obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. z 2003 r. Nr 232, poz. 2333), po którym znalazła się następująca odpowiedź: "Przedmiotowe rozporządzenie odnosi się do pojazdów kategorii M1, M2, M3, N1, N2, N3 (pojazdów do przewozu osób i samochodów transportowych, przyp. red), natomiast nie obejmuje swoim zakresem kategorii T, tj. ciągników rolniczych, co wynika z braku przedmiotowych regulacji na szczeblu międzynarodowym, w tym także unijnym. Dlatego też, brak jest możliwości doposażenia silnika ciągnika rolniczego w instalację przystosowującą do zasilania gazem, w ramach procedury przedstawionej w rozporządzeniu".

Wynika z tego, że pomysł montażu LPG w ciągnikach rolniczych Piotra Chojnackiego wyprzedza nie tylko przepisy krajowe, ale i unijne. Rzecznik MTBiGM dodaje jednocześnie, że do resortu transportu docierają sygnały przedstawiające problemy związane z omawianym zagadnieniem i kwestia ta jest „analizowana w porozumieniu z zainteresowanymi stronami". Niestety nie podaje kiedy i czy pojawią się konkretne przepisy prawne w tym zakresie.