Maszyna Rolnicza Roku 2008

Autor: IBMER

Opis: Laureaci Konkursu Maszyna Rolnicza Roku 2008

Specjalne wyróżnienie otrzymał PRONAR Sp. z o.o. za wieloletni i efektywny wkład w rozwój techniki rolniczej. Wyróżnienie Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa dostał także POL-MOT WARFARNA za rozrzutnik nawozów naturalnych (typ N263).

Uroczyste nadanie tytułów i wręczenie statuetek odbędzie się w pierwszym dniu wystawy AGROTECH'08 w Kielcach 14.03.2008.

W tym roku nie przyznano żadnego tytułu w kategorii maszyn z importu. Wprawdzie na naszym rynku jest ich mnogość. Są nawet bardzo dobre maszyny, niestety - jednocześnie bardzo drogie, poza możliwościami finansowymi polskich rolników. Tym samym, nie spełniają istotnego kryterium konkursu - dostępności. Większość używanych przez naszych rolników maszyn z importu to maszyny używane, przestarzałe – również nie spełniają kryteriów konkursu.

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa konkurs na Maszyną Rolniczą Roku organizuje już od 12 lat. Współorganizatorami są redakcja „Agrobazaru”, Targi Kielce, KRUS oraz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Patronuje mu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest wybór Maszyny Rolniczej Roku, wyróżniającej się oryginalnością konstrukcji, funkcjonalnością, bezpieczeństwem obsługi, jakością pracy. Maszyny mogą być zgłaszane do konkursu poprzez następujące instytucje:
a) Jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne wyższych uczelni zajmujące się
zagadnieniami techniki w rolnictwie.
b) Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
c) Producenci i dealerzy maszyn rolniczych z pełną dokumentacją maszyn i opinią jednostek
wymienionych w punkcie 4a.

Do konkursu można zgłaszać dla maszyn rolniczych już obecne na rynku krajowym w dwóch kategoriach:
• maszyny produkcji krajowej
• maszyny z importu.

Komisja ocenia wyrób wg następujących kryteriów:
• nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych
• ergonomia i BHP
• funkcjonalność i parametry eksploatacyjne
• jakość i estetyka wykonania
• wielkość sprzedaży.

Maszyna zgłoszona do konkursu Maszyny Roku powinna być produkowana seryjnie i spełniać wszelkie warunki dopuszczenia do sprzedaży oraz powinna być wystawiona na co najmniej jednej wystawie rolniczej lub targach o randze krajowej.

Źródło: farmer.pl