Mowa tu o chwastownikach, maszynach służących do mechanicznej walki z chwastami. Nową wersję takiej brony przedstawiła na niedawno zakończonych targach Agrotech firma APV Polska. Firma oferuje trzy modele tych maszyn oznaczone odpowiednio VS 600 M1, VS 750 M1,VS 900 M1, VS 1200 M1. Cyfra w oznaczeniu oznacza szerokość roboczą wyrażoną w cm. Wszystkie maszyny są zawieszane i hydraulicznie składane do szerokości 3 m.

Główny element roboczy chwastownika VS to 6 rzędów długich zębów. Podziałka między zębami wynosi 31,25 mm co, jak potwierdziły testy przeprowadzone przez APV zapewnia optymalny efekt działania.

Podczas pracy końcówki zębów zagłębiają się w glebie na 2-3 cm i likwidują zaskorupienie gleby. Przyczyniają się także do napowietrzenia powierzchni gleby co ma pozytywny wpływ na rośliny. O

czywiście najważniejszym zadaniem pracy zębów w glebie jest zwalczanie chwastów. Są one niszczone poprzez wyrywanie siewek i odkładanie ich na powierzchni gdzie obumierają. Jak deklaruje producent skuteczność tej metody wynosi nawet 90 %

W porównaniu do poprzedniej wersji APV wprowadził kilka istotnych ulepszeń. Zęby zostały wydłużone o 2 cm co zwiększa ich żywotność oraz zostały mocniej zagięte co powoduje lepszą skuteczność ich pracy.

Przeprojektowana została również rama maszyny tak aby zwiększyć jej wytrzymałość i poprawić prowadzenie. Rama z zębami jest podwieszona do ramy głównej na równoległoboku, co zapewnia stały nacisk na podłoże. Natomiast każdy element roboczy jest przykręcony do ramy tak, że może poruszać się tylko góra-dół, a nie na boki.

Średnica elementu roboczego wynosi 8 mm. Każdy ząb jest dociskany do podłoża za pomocą sprężyny z naprężeniem wstępnym, dzięki czemu nacisk zęba jest zawsze taki sam niezależnie od ukształtowania podłoża (sprężyny dociskowe znajdują się pomiędzy ramami co chroni rośliny przed uszkodzeniami). Nacisk zębów na podłoże można regulować w zakresie od 0 do 7,5 kg.