Młody Mechanik na Medal to organizowany od kilku lat przez Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych konkurs dla uczniów klas mechanicznych szkół zawodowych i techników, który ma na celu promowanie kształcenia praktycznego w zakresie mechaniki, zachęcenie młodych ludzi do podnoszenia kwalifikacji i pokazanie im, że mechanik to perspektywiczny, bardzo potrzebny i niezwykle interesujący zawód.

Konkurs cieszy się wielkim powodzeniem, nie tylko ze względu na bardzo atrakcyjną nagrodę w postaci finansowanych przez Izbę praktyk zawodowych w wybranym zakładzie produkcyjnym lub serwisowym, lecz także na ciekawą formułę i tematykę. W tym roku doszła kolejna atrakcyjna nagroda – udział laureata w konkursie Euroskills.

EuroSkills to międzynarodowy konkurs odbywające się co dwa lata, którego zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Jest odpowiednikiem konkursu WorldSkills, którego ostatnia edycja odbyła się w październiku 2017 roku w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). To największe tego typu wydarzenia. Obu towarzyszą prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe.

Konkursy mają zachęcić młodych ludzi nie tylko do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych, ale także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. To świetna okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. W konkursie EuroSkills biorą udział najbardziej utalentowani uczniowie, laureaci olimpiad i innych konkursów branżowych pomiędzy 18 a 25 rokiem życia.

Polska została w 2017 roku przyjęta do Zgromadzenia Ogólnego WorldSkills Europe, a instytucją, która została nominowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do roli instytucji koordynującej przygotowanie polskiej kadry do udziału w konkursach EuroSkills i WorldSkills jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Na początku 2019 roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych podjęła współpracę z Fundacją i wspólnie zdecydowano, by konkurs Młody Mechanik na Medal stał się eliminacjami do udziału w zawodach EuroSkills w 2020 r., w konkurencji serwis i naprawa maszyn ciężkich.

Zawodnicy już przygotowują się do startu w zawodach. Pod okiem eksperta dr inż. Mirosława Czechlowskiego z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przerabiają materiał i trenują do zadań, z którymi mogą zmierzyć się podczas konkursu. Co dwa tygodnie spotykają się w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który udostępnienia pomieszczenia oraz wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia szkoleń.

Przed zawodnikami długa droga i sporo pracy do wykonania. Najlepszy z nich zostanie wybrany na przełomie maja i czerwca i to on będzie reprezentował nasz kraj w kategorii serwis i naprawa maszyn ciężkich podczas Euroskills 2020 w Graz.