Rozszerzona gwarancja z tytułu wad produkcyjnych i materiałowych obejmuje opony rolnicze Michelin oraz opony agro-przemysłowe Michelin Compact Line zakupione po 1 stycznia 2018 r. W przypadku wystąpienia wad produkcyjnych i materiałowych w ciągu dwóch lat od zakupu, ogumienie jest wymieniane na nowe bez żadnych opłat. W kolejnych latach użytkowania właściciele ponoszą częściową opłatę (proporcjonalnie od okresu eksploatacji i zużycia bieżnika), a Michelin pozostałą cześć kosztów bierze na siebie. 

Okres gwarancyjny na tego typu wady w przypadku opon rolniczych wynosi 9 lat, zaś opon agro-przemysłowych – do 5 lat. Co ważne, gwarancje na opony Michelin nie zastępują i nie ograniczają uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, lecz je rozszerzają. W sytuacjach awarii użytkownicy ponoszą jedynie koszty montażu i dojazdu.

Gwarancja na uszkodzenia przypadkowe to oferta obejmująca maszyny rolnicze i maszyny wykorzystywane na budowach.  Gwarancja obejmuje miejscowe uszkodzenia przypadkowe, niepowtarzalne i nienaprawialne, takie jak uszkodzenie na skutek uderzenia, przebicie boku, czy przebicie czoła bieżnika. Przez pierwszy rok od zakupu w razie zniszczenia opony jest ona wymieniana na nową i jest to całkowicie bezpłatne w przypadku opon rolniczych z technologią Michelin Ultraflex oraz stosowanych na budowach opon agro-przemysłowych Michelin Compact Line.

Gwarancja ta w przypadku opon rolniczych z technologią Michelin Ultraflex wynosi 4 lata. Pozostałych opon rolniczych – 3 lata, zaś w przypadku opon agro-przemysłowych Michelin Compact Line – 1 rok od daty zakupu. Gwarancja ma zastosowanie do opon zakupionych w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku. Warto dodać, że pakiet ten jest bezpłatny.