Zaletą talerzy TillDisc jest m.in. to, że wzruszają wyraźnie mniej gleby niż konwencjonalne talerze. Spulchnia ją i tną tylko w obszarze redlic pracujących za talerzami, aby zapobiec nowemu kiełkowaniu chwastów w rzędzie.  Przy rozstawie rzędów 16,6 cm falistych talerzy można używać bezpośrednio do cięcia gleby, resztek pożniwnych lub żywej masy organicznej.

Minimum TillDisc to narzędzie wielofunkcyjne, które pomaga również w tworzeniu „zielonych mostów” w celu efektywnego zwalczania chwastów i erozji. Resztki pożniwne – rosnące lub obumarłe rośliny – są cięte tylko w obszarze talerzy tak aby umieścić tam nasiona za pomocą redlic talerzowych. Jak zapewnia producent sprawia to, że metoda ta może być stosowana w już istniejących uprawach mieszanek paszowych przy dosiewaniu nowych kultur lub w celu zminimalizowania szkód spowodowanych zimowaniem.

Zastosowanie Minimum TillDisc na suchych obszarach pozwala na uprawę pasową oszczędzającą wodę, ponieważ uprawiane jest tylko pasmo bezpośrednio przed redlicami. Na glebach wilgotnych i kleistych pole talerzy falistych wynosi na powierzchnię mniej grudek niż w przypadku tradycyjnych talerzy. Ponadto zastosowanie Minimum TillDisc sprawia, że Cirrus jest lżejszy.

Cirrus może być wyposażony w nowe talerze falistych Minimum TillDisc zamiennie dla standardowych talerzy drobno- lub grubouzębionych o średnicy 460 mm. Maszyna może być też dostarczona bez talerzy.