Fundacja Claas została założona w 1999 r. i od tego czasu co roku przyznaje stypendium Helmuta Claasa, nagrody premiowe oraz nagrody międzynarodowe. W tym roku piętnastu laureatów z Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii, Holandii, Rosji, Rumunii, Słowacji i Polski otrzymało od Fundacji nagrody pieniężne w łącznej wysokości ponad 40 000 euro.

- W swoich akademickich dziedzinach studenci wykonali naprawdę świetną pracę, która stanowi prawdziwą wartość dla rolnictwa i technologii rolniczej. Naprawdę miło jest mi ich poznać i móc osobiście wręczyć im nagrody - powiedziała Sylvia Looks, członkini zarządu Fundacji Claas w czasie wręczania nagród.

- Cieszę się, że poprzez przyznawanie stypendiów Helmuta Claasa mogę pielęgnować cele, idee i wartości mojego ojca i w ten sposób wspierać obiecujące młode talenty - powiedziała Catharina Claas-Mühlhäuser przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Claas.

W obecnym roku zostały przyznane stypendia:

Pierwsza nagroda: Julius Willmaring za swoją pracę na temat optymalizacji topologii oraz ekonomicznej i funkcjonalnej analizy potencjału dla wykorzystania druku 3D w produkcji maszyn rolniczych na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Osnabrück. Tym samym otrzymał on wsparcie finansowe w łącznej wysokości 7200 euro.

Druga nagroda: Fynn Lammers otrzymał nagrodę w wysokości 6000 euro za badania nad nowymi metodami chemicznej ochrony roślin z wykorzystaniem technik iniekcyjnych. Stypendysta jest również absolwentem Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Osnabrück.

Trzecia nagroda: Marcell Szalai, student Budapest University of Technology and Economy (Węgry), otrzymał dofinansowanie w wysokości 4800 euro. Poddał on analizie naukowej konstrukcję brony wirnikowej.

Czwarta nagroda: Markus Stauder z Uniwersytetu w Hohenheim za swoją pracę na temat wyzwań związanych z uprawą mieszaną ze szczególnym uwzględnieniem różnych metod siewu – otrzymał on nagrodę pieniężną w wysokości 3600 euro.

Fynn Lammers (druga nagroda) prezentuje swoją pracę dyplomową. fot. Claas
Fynn Lammers (druga nagroda) prezentuje swoją pracę dyplomową. fot. Claas

Oprócz rocznych stypendiów przyznano pięć nagród premiowych o wartości 1500 euro każda

W kategorii „Innovation” nagrodzono prace Valerii Lotz i Evy Wasserloos. Valeria Lotz napisała swoją pracę dyplomową na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Hamburgu, a jej tematem był potencjał pozyskiwania wiedzy od społeczności w dziedzinie rozwijania produktów spożywczych. Z kolei Eva Wasserloos z Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn przedstawiła parametry i charakterystykę techniki sensorowej w przemyśle mleczarskim.

W kategorii „Health and Safety in Agriculture” wyróżniona została Emily Jones, absolwentka Harper Adams University (Anglia). Poruszyła ona temat wspierania bezpieczeństwa gospodarstw rolnych.

Nagrodę w dziedzinie „Product Validation” otrzymał Philip Francis Pinn także z Harper Adams University. Zbadał on nowe rozmieszczenie zębów w zespołach rozrzucających rozrzutników obornika w celu uzyskania lepszych rezultatów rozrzucania.

Wyróżniona została także Sophia Levitskaya z University College Roosevelt (Holandia). Poddała ona krytycznej analizie kontrole jakości wody i porównała wyniki skomplikowanych, kosztownych procedur z bardziej ekonomicznymi metodami.

Nagrody międzynarodowe

Nagrody międzynarodowe o wartości 2000 euro każda otrzymali studenci z Banat University of Agricultural Sciences w Timisoarze (Rumunia), Budapest University of Technology and Economy (Węgry), Wageningen University & Research (Holandia), Slovak University of Agriculture w Nitrze (Słowacja), Kuban State Agrarian University w Krasnodarze (Rosja) oraz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Polska).