"Czy otrzymując premię dla młodych rolników z PROW i uwzględniając w Planie rozwoju gospodarstwa (PRG) zakup maszyny, można kupić sprzęt starszy niż 5-letni" - pytali czytelnicy Farmera, bo jak twierdzą, informacje które do nich docierają są często sprzeczne. Sami sprawdziliśmy to dzwoniąc na infolinię Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i rzeczywiście, odpowiedź jest jedna: "Maszyna nie może być starsza niż 5-letnia".

Jak dowiedzieliśmy się w jednym z oddziałów regionalnych ARiMR, wytyczne w tym zakresie zmieniły się jednak w ubiegłym roku i "młody rolnik" może zrealizować zakup maszyny mającej więcej niż 5 lat. Potwierdziła nam to Centrala ARiMR.

"Jeżeli zakup używanego ciągnika lub maszyny będzie rozliczony tylko w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom", wówczas wiek ciągnika lub maszyny powyżej 5 lat nie może stanowić podstawy kwestionowania rozliczenia kosztu jego zakupu w ramach wydatkowania 70% premii dla młodego rolnika na inwestycje określone w biznesplanie" - dopowiada ARiMR.

"Istotne jest jednak, aby maszyna używana kupowana za premię dla młodego rolnika była sprawna technicznie oraz aby posiadała atesty lub certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne równoważne dokumenty potwierdzające, że spełnia normy Wspólnotowe. Wymóg odnośnie atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności dotyczy tylko ciągników, maszyn i urządzeń zakupionych pierwotnie od sprzedawcy, którego adres wskazany na fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej".

Chcąc rozliczyć wydane na zakup maszyny środki uzyzkane w ramach premii, ARiMR wskazuje potrzebę złożenia następujących dokumentów:

  • dowód zakupu, którym może być faktura jeżeli zakupu dokonano np. w komisie lub umowa kupna sprzedaży w przypadku zakupu od osoby fizycznej,
  • potwierdzenie zapłaty za dokonany zakup,
  • w przypadku wątpliwości oddział regionalny ARiMR może poprosić o wycenę dokonanego zakupu przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Warunek zakupu maszyny nie starszej niż mającej 5 lat, dotyczy przede wszystkim działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Ale co bardzo ważne, w przypadku dwóch źródeł finansowania zakupu maszyny, tj. premi z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" oraz "Modernizacja gospodarstw rolnych", co do zakupu maszyny stosuje się przepisy jak do Modernizacji. Nabywany sprzęt nie może mieć zatem w tym przypadku więcej niż 5 lat.

 

"Warunek, aby finansowane ze środków publicznych, używane ciągniki i maszyny rolnicze nie miały w dniu zakupu więcej niż 5 lat, zawierają przepisy wdrożeniowe dotyczące działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z tym, że dopuszcza się, aby to samo przedsięwzięcie inwestycyjne (np. zakup ciągnika lub maszyny) było sfinansowane w części z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" i w części z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych", warunek dotyczący wieku ciągników i maszyn rolniczych bezwzględnie obowiązuje beneficjenta premii dla młodego rolnika wówczas, kiedy zakup jest współfinansowany w ramach obydwu ww. działań" - wyjaśnia ARiMR.