Sterowanie głębokością siewu z kabiny ciągnika, w połączeniu z Systemem Interaktywnej Kontroli Głebokości Siewu, pozwala użytkownikowi zmieniać ustawienia głębokości roboczej podczas jazdy. Dzięki temu może być ona dostosowana do zmieniających się warunków glebowych. Na zbitych glebach gliniastych, luźnych piaszczysto-ilastych, na stokach czy w zagłębieniach, można uzyskać tę samą głębokość siewu i takie same wschody jak na pozostałych częściach pola.

Zmiany głębokości siewu dokonuje się przyciskiem na konsoli sterującej znajdującej się w kabinie ciągnika. Główny siłownik hydrauliczny ustawia żądaną głębokość z dokładnością do milimetra, a następnie zostaje zablokowany przez zawór hydrauliczny.

System Interaktywnej Kontroli Głębokości działa niezawodnie i precyzyjnie, wykluczona jest samoczynna zmiana ustawień, a układ hydrauliczny kalibruje się samoczynnie przy każdym podniesieniu narzędzi na maksymalną wysokość.

Zmiany wprowadzone na konsoli w kabinie ciągnika powodują natychmiastową korektę głębokości siewu. Głębokość siewu można zmieniać w szerokim zakresie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, wyłączanie systemu dozującego na uwrociach odbywa się jeszcze szybciej.