Płyn chłodniczy obok oleju silnikowego jest najważniejszą cieczą w obrębie pojazdu. Pozwala on na utrzymanie właściwej temperatury pracy silnika odprowadzając nadmierną ilość ciepła powstałą w wyniku jego pracy. Nie jest jednak wieczny, jak zatem sprawdzić jego kondycję?

Płyn chłodniczy nie tylko chłodzi silnik

Obok swojej podstawowej funkcji, a więc chłodzenia silnika, płyn chłodniczy odpowiada także za zabezpieczenie całego układu chłodzenia przed korozją oraz zapobiega osadzaniu się kamienia, dzięki czemu możliwa jest bezproblemowa eksploatacja pojazdu w dłuższym horyzoncie czasowym.

Dobrej jakości płyny chłodnicze posiadają także w swoim składzie dodatki chemiczne mające na celu ograniczenie jego pienienia się.

Temperatura zamarzania

W kontekście zimy najważniejszym parametrem płynu chłodniczego jest jego temperatura zamarzania. Standardem w przypadku dobrej jakości płynów chłodniczych jest odporność na zamarzanie do  temperatury -35, a nawet do -37 stopni Celsjusza.

Zdaniem producentów, wartością graniczną, przy której należy dokonać wymiany cieczy chłodzącej jest jej odporność na zamarzanie do temperatury -30 stopni Celsjusza. Alternatywą w takiej sytuacji może być także dolanie koncentratu, który spowoduje obniżenie temperatury zamarzania.

Nie zapomnij o wymianie

Wielu użytkowników zapomina o tym, że płyn chłodniczy ulega zużyciu w trakcie pracy, co skutkuje utratą chociażby właściwości antykorozyjnych. Co więcej, z biegiem czasu podwyższa się jego temperatura zamarzania, a równolegle obniżeniu ulega temperatura wrzenia.

Z tego też powodu producenci zalecają wymianę płynu co 2 lub 3 lata. Są również dostępne na rynku produkty, których okres wymiany wydłużony jest do 5 lat.

Czym grozi zaniedbanie?

W najłagodniejszym scenariuszu zaniechanie terminowej wymiany płynu chłodniczego może skutkować pojawieniem się korozji w podzespołach układu chłodzenia.

Dużo drastyczniej dla portfela użytkownika może zakończyć się zamarznięcie płynu chłodniczego. Wówczas w najgorszym wypadku uszkodzeniu może ulec zarówno chłodnica, jak i blok silnika.

Popularne płyny chłodnicze sygnowane logiem znanych producentów kosztują od 30 do 50 zł za pojemnik 5 l, zatem z pewnością nie warto szukać oszczędności w tym zakresie.

Jak ocenić temperaturę zamarzania?

Często nabywając pojazd używany, nie wiemy kiedy ostatnio dokonywana była wymiana płynu chłodniczego i w jakim stanie znajduje się obecnie zalana ciecz. Może się również zdarzyć, że użytkownik po prostu zapomni, kiedy miała miejsce ostatnia wymiana.

Z pomocą przychodzą nam proste w użyciu testery, ich ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych.

Za pomocą areometru będziemy mogli ocenić temperaturę zamarzania oraz wrzenia płynu chłodniczego fot. Tomasz Kuchta
Za pomocą areometru będziemy mogli ocenić temperaturę zamarzania oraz wrzenia płynu chłodniczego fot. Tomasz Kuchta

Tester zwany areometrem mierzy gęstość cieczy, a im jest ona wyższa, tym niższa jest temperatura przejścia cieczy z fazy ciekłej w stałą. Standardowo gęstość typowego płynu powinna wynosić około 1,075 g/cm³.

Jak to działa?

Do testera należy nabrać odrobinę płynu chłodniczego - do zaznaczonego poziomu. Następnie aerometr ustawić pionowo i odczytać wskazaną wartość.

Testowane narzędzie pozwala równolegle określić temperaturę zamarzania, jak i wrzenia. Dzięki temu wiemy, czy silnik będzie bezpieczny zarówno zimą, jak i latem. Pomiaru należy dokonać na zimnym i wyłączonym silniku.

Pamiętajcie, że szeroki wybór części zamiennych oraz maszyn rolniczych znajdziecie na Giełdzie Rolnej.