Maszyna zdobyła również drugą nagrodę – za najlepszą stylistykę. W skład komisji konkursowej weszło dwudziestu dziennikarzy z branżowych czasopism z całej Europy. Polska była reprezentowana przez Krzysztofa Płockiego – redaktora naczelnego Rolniczego Przeglądu Technicznego.