27 października podczas dorocznego spotkania na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie na sesji poświęconej technice rolniczej poruszone zostaną kwestie dotyczące maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia rolnictwa regeneratywnego.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Wykład obędzie się o godz. 11:30

Rolnictwo regeneratywne jest już stosowane przez część polskich rolników, choć pozostaje wiele kwestii do wyjaśnienia w tym zakresie. A temat jest ważny, gdyż korzyści jakie idą za rolnictwem regeneratywnym dotyczą nie tylko bezpośrednio środowiska, ale też portfela producentów rolnych.

Aby można było otrzymać dofinansowania z tak zwanych „płatności węglowych”, trzeba będzie wprowadzić do uprawy pewne modyfikacje. Dotyczą one m.in użycia nawozów mineralnych oraz odpowiednio prowadzonej uprawy, w której główną propozycją jest ograniczenie orki na rzecz metod strip-till lub no-till.

 − Zadaniem rolnictwa regeneratywnego jest odbudowa warstwy próchniczej w glebie. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną techniki uprawy sprzyjające temu procesowi oraz maszyny niezbędne do wdrożenia tych rozwiązań. Ponieważ warstwa próchniczna gleby zawiera organiczny węgiel jej wzrost przekłada się również na ograniczenie globalnej emisji CO2 do atmosfery, a to może być źródłem dodatkowych dochodów gospodarstw – powiedział dr inż. Mirosław Czechlowski, jednocześnie zapraszając na wykład poświęcony temu zagadnieniu.

Więcej na temat idei rolnictwa regeneratywnego oraz o płatnościach dowiecie się podczas dyskusji temu poświęconej o godz. 15:00.

Całą agendę znajdziecie konferencji znajdziecie w tym miejscu:

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022