Wprowadzenie tego bezprecedensowego rozwiązania na brazylijskim rynku biometanu jest wynikiem udanej współpracy pomiędzy New Holland, Iveco Group, Sebigás Cótica – firmą specjalizującą się w opracowywaniu rozwiązań biofermentacji, od projektowania, budowy, konserwacji i eksploatacji instalacji biogazowych, oraz Air Liquide – światowego lidera w dziedzinie gazów technicznych, technologii i usług dla przemysłu i służby zdrowia.

Biometan z odpadów zwierzęcych i pierwszy New Holland T6.180 Methane Power w Baryzlii

Podobnie jak New Holland Agriculture robi w Europie z brytyjską firmą Bennamann, inicjatywa ta ma na celu zbadanie możliwości produkcji biometanu z odpadów zwierzęcych, a jednocześnie promowanie wykorzystania energii odnawialnej w rolnictwie w kraju.

Pojawienie się tej technologii następuje po sprzedaży pierwszego ciągnika napędzanego biometanem w Brazylii, czyli modelu T6.180 Methane Power, który może wykorzystywać jako paliwo gaz powstający w wyniku rozkładu odpadów organicznych. Został on sprzedany firmie SF Agropecuária z siedzibą w Brasilândii, Mato Grosso do Sul. Jest to farma, która jest pionierem w wykorzystaniu odpadów do produkcji energii.

Biometan potencjalną alternatywą dla oleju napędowego i innych paliw kopalnych?

Cały system mógłby potencjalnie pozwolić na rozwój brazylijskiego rynku biogazu. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię odnawialną biometan wytwarzany przez nowe rozwiązanie ma potencjał, aby stać się realną alternatywą dla oleju napędowego i innych paliw kopalnych. Poza tym produkcja biometanu z odchodów zwierzęcych, przede wszystkim krów i świń, przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, czyniąc rozwiązanie przyjaznym dla środowiska.

Projekt został zainaugurowany  spotkanie pod hasłem „Methane Power Experience”, czyli specjalnym dwudniowym wydarzeniem medialnym z udziałem brazylijskich dziennikarzy i kontrahentów, obejmującym również jazdę próbną traktorem T6.180 Methane Power Tractor.

– Kontynuujemy wzmacnianie naszej strategii zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym, potwierdzając konkretnymi działaniami wiodącą pozycję naszej marki w dziedzinie napędów alternatywnych, ale także w badaniu i opracowywaniu nowych korzystnych praktyk w celu zastosowania modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w Rolnictwie – tak całą inicjatywę podsumował Carlo Lambro, prezes marki New Holland Agriculture.