Firma New Holland Agriculture ogłosiła, iż zostanie Złotym Sponsorem konferencji poświęconej działaniom na rzecz klimatu zorganizowanej we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) oraz rządem Republiki Południowej Afryki.

Konferencja odbędzie się w 2 grudnia Durbanie, w Republice Południowej Afryki. Będą na niej gościć głowy państw, przedstawiciele rządów i ministrowie ochrony środowiska z całego świata, aby wspólnie dyskutować na temat kontynuacji Protokołu z Kioto.

Jako sponsor, New Holland będzie uczestniczyć w kampanii na rzecz klimatu prowadzonej na stronie internetowej organizacji www.climateactionprogramme.org oraz w jej biuletynie internetowym przed i w trakcie konferencji COP17.

W ten sposó firma potwierdza swoje zaangażowanie w kwestie ochrony środowiska oraz jej punkt widzenia na rolę producentów rolnych jako kluczową dla ochrony środowiska naturalnego rolnictwa dla przyszłych pokoleń.

Marka skupia się na opracowywaniu rozwiązań, które uczynią rolnictwo efektywniejszym, a równocześnie bardziej przyjaznym dla środowiska. Stanowi to podstawę działań marki  jako Lidera Czystej Energii, które obejmują pionierskie inicjatywy związane z biopaliwami, technologiami niskoemisyjnymi zgodnymi z normami Tier 4, biomasą, ciągnikiem napędzanym wodorem NH2™ oraz koncepcją gospodarstwa niezależnego energetycznie.

Franco Fusignani, dyrektor generalny firm New Holland Agriculture i CNH International, skomentował to następującymi słowami: - Zmiany klimatyczne stanowią największe globalne wyzwanie naszych czasów i mają szczególny oddźwięk w gospodarkach wschodzących o wysokim potencjalne, które obsługujemy. Przez sponsoring chcemy przyczynić się do działań na rzecz klimatu, udostępniając platformę dla bieżącego dialogu pomiędzy podmiotami gospodarczymi a rządami, podczas którego międzynarodowe korporacje, takie jak nasza, mogą przedstawiać oferowane przez siebie rozwiązania mające na celu zahamowanie zmian klimatycznych.

To nie pierwsza akcja koncernu angażująca w ochronę środowiska. Marka zaangażowana jest w projekty ukierunkowane na zwalczanie pustynnienia w Afryce i Chinach. Firma New Holland prowadzi również programy szkoleniowe i doradcze, mające na celu naukę efektywnego wykorzystywania jej sprzętu, jak również praktyki chroniące jakość gleby i przyczyniające się do ochrony wód.