Konferencja Narodów Zjednoczonych poświęcona zrównoważonemu rozwojowi Rio+20 odbędzie się w dniach 13-22 lipca 2012 roku w Rio de Janeiro w Brazylii. Szczyt ten będzie okazją do spotkania kluczowych udziałowców podczas szeregu imprez na wysokim szczeblu, których celem jest zapewnienie odnowionego zaangażowania politycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ważnymi pynktami są także: ocena postępów do chwili obecnej oraz pozostałych luk we wdrażaniu wyników najważniejszych szczytów poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, jak również zajęcie się nowymi i wyłaniającymi się wyzwaniami.

Szczyt zorganizowany wspólnie przez Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia (UNCCD), Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz Konwencję w sprawie różnorodności biologicznej (CBD), będzie również okazją do świętowania postępów poczynionych od czasu pierwszego szczytu w Rio, który odbył się 20 lat temu, w 1992 r. New Holland jest tytułowym sponsorem imprezy, która jest w pełni zgodna ze strategią Lidera Czystej Energii tej marki.

Strategia Lidera Czystej Energii (Clean Energy Leader) opracowana i wdrażana przez firmę, opiera się na kilku podstawowych filarach, takich jak: biomasa, wytwarzanie energii z własnych plonów i odpadów bezpośrednio w gospodarstwach rolnych. Ponadto wchodzi w to monitorowanie emisji gazów cieplarnianych w połączeniu z ciągnikiem napędzanym wodorem NH2. Wszystko to ma odzwierciedlenia  w ramach gospodarstwa niezależnego energetycznie, stanowiącego centralny punkt strategii opracowywania produktów firmy, gdzie prezentowane są przekonujące przykłady wyżej wymienionych koncepcji.

-    Rolnictwo jest jednym z kluczowych czynników napędzających globalną gospodarkę, a zrównoważony rozwój rolnictwa stanowi najwyższy priorytet dla firmy New Holland
– komentuje Franco Fusignani, prezes firmy New Holland Agriculture – Dokładamy wszelkich starań, aby zwiększyć wydajność rolnictwa, a równocześnie uczynić go bardziej przyjaznym dla środowiska. Przyczyniamy się do rozwiązania najpilniejszych problemów globalnych, takich jak zmiany klimatyczne, pustynnienie oraz niezależność energetyczna dzięki naszej obecności na całym świecie i dzięki precyzyjnie ukierunkowanym inicjatywom i rozwiązaniom technicznym zarówno na dojrzałych, jak i na wschodzących rynkach rolnych – dodaje.