W informacji Pulsu Biznesu z 16 września dotyczącej słabnącego popytu na maszyny możemy przeczytać: „Ponad dwucyfrowy spadek na rynku maszyn rolniczych spowodowany zostały wyczerpaniem unijnych dotacji i gorszymi cenami skupu. Po ośmiu miesiącach tego roku sprzedaż nowych ciągników mierzona liczbą rejestracji wyniosła 10 689 egzemplarzy i była o ponad 23 proc. mniejsza niż przed rokiem.

„Nie jest prawdą, że spadek sprzedaży maszyn spowodowany jest wyczerpaniem unijnych dotacji - one się nie wyczerpały. Na koniec II kwartału 2013 r. gospodarstwa rolne nie wydatkowały jeszcze ponad 3 mld zł dotacji, na które zawarły umowę" - informuje firma Agraves zajmującej się doradztwem w sektorze rolnym.

Według Agraves, niewydana kwota wygeneruje ok. 6 mld zł inwestycji netto, z czego znaczna część zostanie przeznaczona na zakup maszyn. Ponadto, do końca lipca nie zawarto jeszcze ani jednej umowy na dofinansowanie zakupu maszyn w związku z przeprowadzonym wiosną 2013 r. dodatkowym naborze z działań PROW. „Takich umów spodziewamy się na ok. 3,3 mld zł z różnych działań PROW dostępnych dla gospodarstw rolnych".

„Łącznie do czerwca 2015 r. rolnicy wydadzą na inwestycje, dzięki dotacjom UE, jeszcze 12 mld zł, z czego blisko połowa zostanie wydana na zakup maszyn rolniczych. Już w IV kw. powinniśmy obserwować wzrost sprzedaży nowych ciągników, dzięki zawieranym nowym umowom o dotacje" - podaje firma doradcza.

Agraves jest autorem raportu dot. stanu wykorzystania dotacji z PROW 2007-2013 na inwestycje w gospodarstwach rolnych, wraz z prognozami na najbliższe lata.