W Niemczech już dwa kraje związkowe wprowadziły darmowy dostęp do sygnału korekcyjnego dostarczanego przez system SAPOS. Pierwsza udostępniła rolnikom sygnał Dolna Saksonia w roku 2019, a w roku bieżącycm dołączyła do niej Badenia-Wirtembergia. Decyzja o darmowym udostępnieniu sygnału korekcyjnego była podyktowana chęcią lepszego wykorzystaniem potencjału precyzyjnego rolnictwa, co ma przyczynić się także do ochrony środowiska. Udostępniony sygnał umożliwia pracę z dokładnością od 2 do 3 cm. 

- W przyszłości dostarczymy Sapos w ramach usług cyfrowych świadczonych w interesie ogólnym w Badenii-Wirtembergii dla wszystkich, w dowolnym celu, dla nieograniczonej liczby użytkowników o wysokiej wydajności, niezawodności i bezpłatnie - powiedział Peter Hauk, minister ds. obszarów wiejskich i ochrony konsumentów.

Będzie jednak pobierana opłata rejestracyjna w wysokości 150 euro za jedno urządzenie korzystające z sygnału.

Ogólnokrajowa usługa pozycjonowania satelitarnego Sapos umożliwia  precyzyjne korzystanie z systemów nawigacji satelitarnej GPS, GLONASS i Galileo. Dodatkowo od kilku lat w Niemczech działają transgraniczne stacje referencyjne rozmieszczone w odstępach od 30 do 70 km, sygnał jaki emitują jest używany także w budownictwie, jednak do tej pory koszt sygnału dla użytkownika był zbyt drogi. Z tego powodu dilerzy maszyn rolniczych instalowali stacje RTK w swoich oddziałach, aby zaoferować swoim klientom dodatkowy sygnał korekcyjny.