Jest to możliwe m.in. dzięki zastąpieniu tylnej pokrywy specjalną kurtyną i wydajnej hydraulice. Wyliczono, że system umożliwia zaoszczędzenie podczas całodniowej pracy do godziny.

Komorę prasowania charakteryzującą się możliwością uzyskiwania wysokiego zagęszczenia materiału (MaxD) opasają dwa szerokie pasy, a wewnątrz znajdują się dodatkowo trzy napędzane rolki ułatwiające start beli. Boczne ściany komory są ruchome, przez co eliminuje się ryzyko zakleszczania beli podczas wyładunku.

W maszynach zastosowano również wydajne podbieracze z pięcioma rzędami palców (w tradycyjnych modelach są cztery). System opuszczanej podłogi działający na pełnej szerokości rotora umożliwia łatwe odblokowanie pracy w przypadku zapchania.
Wśród pras z serii 900 można wybrać model 960 lub 990, które mogą wytwarzać bele o średnicach odpowiednio: 80-160 cm i 80-185 cm oraz rotory dostępne z 13 lub 25 nożami w pełni zintegrowane ze ślimakami zbierającymi.

Aby zapewnić stałą kontrolę wzrokową procesu owijania w nowych prasach serii 900, układ owijania siatką jest umieszczony z przodu maszyny. Siatka jest wciągana bezpośrednio do komory prasowania, dzięki czemu unika się zapchania, bez względu na rodzaj (CoverEdge lub Edge to Edge) lub długość używanej siatki.

Aby w dalszym stopniu zwiększyć efektywność podczas długich dni pracy, prasy serii 900 posiadają certyfikat ISOBUS i można je wyposażyć w wyświetlacz GreenStar 1800. Pokazuje on większość kluczowych ustawień i funkcji maszyny, włącznie z gęstością i rozmiarem beli, ciśnieniem i średnicą miękkiego rdzenia, wyborem noży oraz działaniem systemu opuszczanej podłogi do usuwania zapchań.

Aby zwiększyć komfort operatora i wydajność, od 2012 r. nowe prasy zwijające serii 900 będą dostępne z systemem automatyzacji ciągnik - narzędzie (TIA)*. Podczas pracy z ciągnikiem wyposażonym w ISOBUS, przekładnię bezstopniową i elektroniczne zawory hydrauliki zewnętrznej, system automatzacji prasy obniży też nakłady pracy w znacznym stopniu – operator nie będzie musiał zatrzymywać ciągnika w celu otwarcia i zamknięcia tylnej osłony, TIA kontroluje wszystkim, a proces belowania zostanie wznowiony za dotknięciem palca.