Ważną cechą nowej serii wozów jest modułowa budowa zbiorników. Podstawowa pojemność zbiornika dzięki montażowi nadstaw zwiększa jego pojemność. Za dokładne cięcie składników paszy odpowiada w zależności od modelu zestaw 7 lub 8 dzielonych noży tnących wykonanych z trudnościeralnej stali. Ustawienie noży może być regulowane, co czyni ich pracę jeszcze bardziej efektywną.

Zamykane za pomocą zasuw okna dozujące są usytuowane w bocznych ścianach zbiornika. Każda z asymetrycznie usytuowanych zasuw jest wyposażona w niezależny system sterowania hydraulicznego, a stopień ich otwarcia kontrolują montowane na zbiorniku wskaźniki. Pod oknami dozującymi znajdują się zsypy, służące do zadawania paszy.

Układ przeniesienia napędu wozu paszowego oparto na systemie trzech przekładni. Napęd mieszadeł ślimakowych jest przekazywany z ciągnika poprzez wał przegubowo-teleskopowy na przekładnię dwubiegową, dalej poprzez wały na przekładnie planetarne. Mocowane na dnie zbiornika przekładnie planetarne przekazują napęd na mieszadła ślimakowe, a za regulację ich prędkości obrotowej odpowiada przekładnia dwubiegowa z wbudowaną dźwignią zmiany biegów.

Nowe wozy paszowe Pronaru wyposażono w elektroniczny system ważenia oparty jest na czterech sensorach. Ma on zapewnić skuteczne zarządzanie zapasami pasz i ich odpowiednie wydatkowanie. Dzięki systemowi ważenia, możliwa jest dokładna kontrola załadunku składników paszy i obliczenie jej ilości na potrzeby stada.

Producent przewidział długą listę wyposażenia dodatkowego, w tym m.in. montowane bezpośrednio do zgarniaka magnesy, które wyłapują metaliczne ciała obce, zwiększając tym samym bezpieczeństwo zwierząt. Jeszcze lepsze i dokładniejsze rozdrobnienie paszy zapewniają dwa ręcznie sterowane przeciwnoże, które mogą być opcjonalnie wyposażone w hydrauliczny system sterowania. Do wyposażenia opcjonalnego należy też okno podglądowe w przedniej ścianie, które ułatwia operatorowi obserwację poziomu napełnienia wozu poziomu oraz stopnia zmielenia paszy.