Przygotowanie do przyszłego zawodu w przypadku szkół rolniczych może być skuteczne tylko, gdy uczniowie otrzymają możliwość utrwalania wiedzy teoretycznej w praktyce. Dlatego też dyrekcja oraz grono pedagogiczne każdej z placówek powinni zadbać o to, by do szkoły trafiły narzędzia dydaktyczne wysokiej klasy, na przykład innowacyjne maszyny w przypadku kierunków związanych z mechanizacją i argotroniką. Kluczowa może okazać się współpraca z lokalnym dealerem maszyn, która może przynieść wiele korzyści obu stronom.

Przede wszystkim praktyka

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej (woj. lubelskie) obecnie prowadzi kształcenie w następujących zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz rolnik. Ponadto szkoła posiada znakomite warunki i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do kształcenia w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik weterynarii, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Zawody, w których kształci się uczniów w szkołach rolniczych, wymagają sprawdzenia wiedzy i umiejętności w konkretnych zadaniach praktycznych.

– Kluczowe jest umożliwienie uczniom nauki na maszynach najwyższej klasy. Dzięki środkom pozyskanym z realizowanego przez szkołę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, zakupiliśmy ciągnik John Deere 6110R, który jest wykorzystywany przez uczniów podczas zajęć praktycznych z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Zakup tej maszyny przenosi całą naszą szkołę nie do XXI, a do XXII wieku – dla nas to także element budowania konkurencyjności naszej placówki na rynku lokalnym, gdyż uczniowie poszukują i wybierają szkoły, które dadzą im dobry, przyszłościowy zawód – mówi Radosław Klekot, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Ten sam model ciągnika wyposażony w system AutoTrac, iTec Pro oraz JDLink zakupiła inna placówka z woj. lubelskiego – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Piłsudskiego w Okszowie, która pozyskała środki z funduszy europejskich na wzbogacenie parku technologicznego szkoły. Szkoła kierowana jest przez pana dyrektora Bogusława Marczuka. Szkoła posiada gospodarstwo rolne o profilu produkcji roślinnej i zwierzęcej  (50 szt. bydła mlecznego i opasowego przy ogólnej powierzchni gospodarstwa ok. 80 ha).

– Ciągnik będzie używany do nauki programowania jazdy równoległej, sporządzania dokumentacji z prowadzonych prac oraz do wykonywania siewu zbóż, nawożenia mineralnego z wykorzystaniem rozsiewacza wyposażonego w ISOBUS oraz transportu płodów rolnych. To dla nas bardzo ważne narzędzie dydaktyczne, gdyż najwięcej mamy uczniów w klasach technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – mówi Mateusz Zarzycki, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Okszowie, która współpracuje z dealerem Wanicki Agro.

Przyczyną do rozpoczęcia wspólnych działań było szkolenie z rolnictwa precyzyjnego, w którym brali udział przedstawiciele szkoły w siedzibie John Deere w Tarnowie Podgórnym. Co ważne, pracownicy dealera są w stałym kontakcie z gronem pedagogicznym, odpowiadając na wszelkie zapytania i dostarczając eksperckiej wiedzy na temat najnowszych rozwiązań Rolnictwa 4.0.

Większa konkurencyjność na rynku pracy

Ważną cechą pojazdu zakupionego przez obie szkoły jest możliwość pracy z  satelitarnym systemem automatycznego prowadzenia w oparciu o dane GPS. Umiejętność wykorzystywania rolnictwa precyzyjnego dla młodych osób zainteresowanych pracą w branży staje się koniecznością.

– Pracując na tak nowoczesnym sprzęcie nasza młodzież będzie bardzo konkurencyjna na rynku pracy i właściwie przygotowana do rozpoczęcia kariery zawodowej we własnych gospodarstwach rolnych, a także u przedsiębiorców czy  dilerów firmy John Deere oferujących wysoko zaawansowane technologicznie maszyny. Jestem dumny, że możemy swoją specjalistyczną wiedzą wspierać kształcenie młodych ludzi, przygotowując ich do pracy z innowacyjnymi, nowoczesnymi maszynami  – dodaje Krzysztof Laszuk właściciel firmy Agrotechnika, dealera John Deere, z którą w ramach projektów unijnych współpracuje ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

– W dzisiejszej dobie rywalizacji szkół jednym z podstawowych kryteriów wyboru szkoły przez uczniów jest posiadane nowoczesne  zaplecze dydaktyczne, co w szkołach o profilu rolniczym przekłada się na dysponowanie innowacyjnym sprzętem rolniczym. Większość trafiających do nas uczniów miała już styczność z gospodarstwami rolnymi wyposażonymi często w bardzo dobry sprzęt, a szkoła powinna być o krok przed uczniem i otwierać szanse na rozwój i dobry start na rynku pracy – uzupełnia Bogusław Marczuk dyrektor ZSCKR w Okszowie.

Innym przykładem dobrej praktyki współpracy placówki oświatowej z dealerem maszyn może być też działanie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym w woj. świętokrzyskim, która pod koniec 2018 roku zakupiła od firmy Rol-Mech ciągnik John Deere 6130R z systemem nawigacji.

Nie tylko maszyny

Nowoczesne maszyny to jeden z elementów podnoszenia konkurencyjności szkół. W przypadku ZSCKR w Leśnej Podlaskiej zakup ciągnika był częścią projektu sfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 o wartości 3 524 297,83 zł.

– Ponadto, oprócz zakupu ciągnika, w ramach projektu wyposażyliśmy pracownie i warsztaty dla praktycznej nauki zawodu oraz wybudowaliśmy halę namiotową na maszyny rolnicze. Ogólna wartość wydatków w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w ramach realizowanego projektu wyniosła 1 706 029,17 zł – kontynuuje dyrektor szkoły w Leśnej Podlaskiej.

Powyższe działania wykorzystujące innowacyjne maszyny i rozwiązania rolnictwa precyzyjnego w edukacji potwierdzają, że szkoły oraz dystrybutorzy muszą wspólnie ze sobą współpracować. Doskonale przygotowany absolwent wyróżniającej szkoły w regionie będzie gotowy do wykorzystania innowacyjnych rozwiązań na gospodarstwie lub podczas pracy u dystrybutora lub producenta nowoczesnych maszyn.