Wysiew ziarna w nowym agregacie realizowany jest przez sekcje wysiewające Seedflex; każda sekcja wysiewająca jest montowana na równoległoboku z kołem dogniatającym, które jednocześnie kontroluje głębokość pracy. Przesunięte względem siebie o 41 mm duże talerze redlic (średnica talerzy 35 cm) mają zapewnić wysoką jakość wysiewu nawet w wilgotnych warunkach lub na ciężkiej glebie. Głębokość siewu może być regulowana hydraulicznie. Ostatnią sekcję roboczą stanowi zagarniacz palcowy.

Maszynę wyposażono w system zaworów do tworzenia ścieżek technologicznych VistaFlow; monitoruje on przepływ nasion we wszystkich przewodach nasiennych i umożliwia stosowanie każdego rytmu ścieżek, nawet jeśli szerokość siewnika nie jest kompatybilna z szerokością roboczą opryskiwacza. Siewnik jest seryjnie wyposażony w 4 zawory zamykające wysiew VistaFlow. Opcjonalnie dostępne są zawory z funkcją wyłączania lewej połowy siewnika lub głowica rozdzielająca w pełni wyposażona w zawory VistaFlow z funkcją wyłączania lewej lub prawej połowy siewnika. Ponadto, dzięki selektorowi obwodu KLH 104 można w wygodny sposób z kabiny ciągnika obsługiwać m.in. następujące funkcje: składanie, głębokość robocza i wysokość belki z sekcjami wysiewającymi.

Maszyna wyposażona jest także w demontowany wózek transportowy z dwoma dużymi kołami. Podczas pracy, wózek transportowy pozostaje na brzegu pola. Można go szybko i łatwo zamontować do transportu, bez użycia narzędzi. 

Siewnik jest kompatybilny z broną wirnikową HR 6040 RCS i ze zbiornikiem frontalnym TF1512. Nowa brona wirnikowa HR 6040 RCS została zaprojektowana specjalnie do pracy z nowym siewnikiem pneumatycznym BTFR 6030. HR 6040 RCS może pracować z ciągnikami o mocy do 460 KM. Regulacja głębokości roboczej i ustawienie włóki wyrównującej w bronie HR 6040 RCS odbywa się hydraulicznie. Istnieje też możliwość zdemontowania belki z sekcjami wysiewającymi w celu przygotowania łoża siewnego samą broną wirnikową.

Pojemność zbiornika frontalnego TF 1512 wynosi 1500 l (możliwość rozbudowy do 2000 l). Zbiornik frontalny jest kompatybilny z systemem ISOBUS i może być obsługiwany za pomocą terminala sterującego CCI lub terminala ISOBUS ciągnika. Aparat wysiewający Venta ma napęd elektryczny, co umożliwia stosowanie zmiennego dawkowania w trakcie pracy.

Składany pneumatyczny zestaw uprawowo-siewny jest dostępny z nowym wałem MegaPacker o dużej średnicy (590 mm), z wałem Steelliner (550 mm) dogniatającym rzędy wysiewu lub wałem MaxiPacker (535 mm).