W stosunku do poprzednika, czyli John Deere StarFire 3000, zmian w nowej generacji StarFire 6000 jest sporo. Przede wszystkim w systemie StarFire 6000 zastosowano znacznie nowocześniejsze komponenty (elektronikę, systemy przetwarzania sygnałów, nową antenę) jak i umożliwiono opcjonalne rozbudowanie o takie funkcje jak nowy mechanizm blokujący, który ma skuteczniej chronić maszynę przed kradzieżą.

W standardzie oferowana jest kompatybilność z siecią satelitów amerykańskich GPS oraz rosyjskich GLONASS (w przyszłości także europejskim Galileo – o ile w końcu się go doczekamy). W StarFire 6000 mamy także zintegrowany moduł kompensacji terenu (TCM).

Szybszy i dokładniejszy

To, co istotne z punktu samej nawigacji, to znaczny wzrost dokładności w stosunku do poprzednika. Sygnał korekcyjny SF1, dostępny bezpłatnie, oferuje dokładność rzędu 15 cm (wcześniej ok. 23 cm), zaś sygnał SF3 aż 3 cm, a w połączeniu z siecią RTK do 2,5 cm. Ponadto nowy odbiornik ma możliwość równoległego śledzenia trzech satelitów, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie stabilności sygnału na obszarach zacienionych oraz około 80% szybszą (w porównaniu do poprzedniego modelu) zmianę na satelitę zapasowego.

Dzięki powtarzalności w ciągu sezonu wynoszącej nawet dziewięć miesięcy sygnał SF3 stanowi niezawodne narzędzie, które pozwala w pewnym stopniu niwelować zjawisko dryfu linii prowadzenia czy granic pól umożliwiając tym samym stosowanie systemu AutoTrac przez cały sezon.

Przykładowe zastosowanie to tworzenie linii prowadzenia AutoTrac podczas siewu i sadzenia oraz stosowanie tych samych linii do ukończenia kolejnych prac, takich jak nawożenie, opryski powschodowe oraz koszenie.

Dodatkowe korzyści w systemie RTK

Dla klientów sieci RTK przygotowano dłuższy tryb RTK Extend, wynoszący do 14 dni. Oznacza to, że jeśli linia widoczności stacji bazowej lub połączenie sieci komórkowej zostanie utracona, użytkownicy mogą podtrzymać dokładność i powtarzalność nawet przez okres do dwóch tygodni, znajdując się wciąż poza zasięgiem sieci RTK.

StarFire także z LTE

Z nowym odbiornikiem może współpracować najnowszy modem do łączności z siecią komórkową, który zyskał możliwość pracy w technologii 4G.

Modem Mobile RTK John Deere 4G LTE posiada dwie anteny, które mogą pracować zarówno w standardzie 4G jak i wszystkich poprzednich (3G i 2G). W praktyce oznacza to możliwość pobierania danych nawet na obszarach ze słabym sygnałem. Klienci mogą wybrać dowolnego operatora karty SIM i sygnału korekcyjnego. Całkowicie niezależny system odbiornika StarFire można łatwo przenosić między maszynami w kilka minut.