Nowy czujnik na bieżąco analizuje, przelicza i optymalizuje nawożenie azotem. Nowa generacja urządzenia powstała przy współpracy z firmą Fritzmeier używając systemu pomiarowego Isaria.

System automatycznie i niezależnie od rodzaju uprawy wylicza zapotrzebowanie na azot w czasie jazdy po polu, tym samym zarządzając czujnikami bez ręcznej kalibracji. Przy zastosowaniu innych urządzeń, potrzebny jest najpierw ręczny pomiar czujnikami zawartości azotu w łanie. W przypadku Isaria Crop Sensor wystarczy jeden reprezentatywny przejazd przez łan.

Isaria Crop Sensor sensor to czujniki optyczne umieszczone w dwóch głowicach. Są one umieszczone z prawej i lewej strony ramienia montowanego na przednim TUZ ciągnika. Podczas pomiaru czujniki są utrzymywane na wysokości 80 cm nad uprawą. Głowice skanują powierzchnię o średnicy 50 cm każda. Dzięki zastosowaniu aktywnego oświetlenia LED, urządzenie może być wykorzystywane zarówno w dzień jak i w nocy.

System rozpoznaje, ile azotu roślina wchłonęła w danym momencie. - Przez pomiar odbicia światła i odpowiedni algorytm urządzenie oblicza, że na przykład dana roślina przyjęła 69 kg azotu na hektar. Jest porównywane do indeksu IRMI, który uwzględnia aktualną faze rozwoju roślin i zapotrzebowanie na składnik. Przykładowo, przy drugim nawożeniu na wiosnę, podajemy systemowi faze wzrotstu rośliny ina kiedy jest zaplanowane następne nawożenie. Oprogramowanie bieże to pod uwagę do obliczenia aktualnej dawki nawozu - mówi Jarosław Adamczak z Claas Polska.

- Ważnym aspektem jest nowe oprogramowanie, które jest przygotowywane pod kontkretne gatunki roślin i ich cechy użytkowe. Na przykład dla pszenicy ozimej - wybieramy jakiej jakości (np. pszenica konsumpcyjna) i plonu oczekujemy, na tej podstawie system sam dobiera dawkę nawożenia azotowego - dodaje ekspert od rolnictwa precyzyjnego.

Przedstawiciel firmy Claas zwraca także uwagę, że urządzenie jako jedyne na rynku pracuje w standardize ISOBUS. Może więc łatwo współpracować z każdym ciągnikiem wyposażonym w tę technologię.

Ponadto, dla większej miarodajności, do oprogramowania można dodawać mapy plonu uzyskane z pomiarów z poprzednich lat lub ortofotomapy. Inną ciekawą opcją, jest możliwość pomiaru zawartości azotu w roślinach przed zimą i na tej podstawie stworzenie mapy nawożenia wiosennego.