Paliwa oferowane na stacjach benzynowych są dostosowane do aktualnej pory roku, a ustawodawca zadbał o to, aby na terenie naszego kraju oferowane były 3 typy oleju napędowego: letni, przejściowy oraz zimowy.

Pora na paliwa przejściowe

Obecnie obowiązujące przepisy prawa narzucają na stacje paliw obowiązek sprzedaży paliw przejściowych w terminie od 1 października do 15 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia. Należy liczyć się z tym, iż na poszczególnych stacjach możemy mieć do czynienia z kilkudniowymi opóźnieniami w tym zakresie. Wynika to z wyprzedaży całego letniego paliwa przez sprzedawców.

Paliwo zimowe zatankujemy od 16 listopada do końca lutego, z kolei paliwa letnie oferowane są w okresie od 1 maja do 30 września.

Obecnie dystrybuowany olej napędowy pozwala na bezproblemową eksploatację silnika nawet przy temperaturze otoczenia poniżej -10 stopni Celsjusza. Zatankowanie przejściowego paliwa zalecamy szczególnie tym rolnikom, którzy mają obecnie w baku paliwo letnie, a wzmożona eksploatacja maszyny przypadnie w okresie wystąpienia możliwych przymrozków.

Brak odpowiedniego paliwa w baku może doprowadzić do problemów z rozruchem silnika. Przy ujemnej temperaturze z oleju napędowego wytrącają się kryształki parafiny, które następnie mogą zablokować filtr, co w konsekwencji doprowadzi do braku możliwości uruchomienia silnika.