Zakładając fabrykę, Heinrich Dreyer bardzo odważnie podszedł do jej działalności. Kilka lat później, w 1906 r. pierwsze czyszczalnie do zboża zaczęto sprzedawać nawet w Chile – w ten sposób położono kamień węgielny pod prężną działalność eksportową dzisiejszej grupy Amazone.

Kolejne pokolenia rodzinnego przedsiębiorstwa - synowie, wnuki i prawnuki Heinricha Dreyera, wyznaczali kolejne kamienie milowe poprzez rozwój kolejnych maszyn.

W latach 60. prawdziwym bestsellerem stał się zawieszany dwutarczowy rozsiewacz nawozów ZA oraz legendarny siewnik D4. Dzięki tym sukcesom nastała konieczność zwiększenia zdolności produkcyjnych i tak w Hude koło Oldenburga powstał pierwszy zakład filialny, który w 2009 r. został rozbudowany o zakład Hude-Altmoorhausen, w którym produkuje się nowoczesne siewniki do dużych powierzchni.

Firma Amazone ma 140 lat. Przez ten czas rozwinęła szereg maszyn rolniczych. fot. farmer
Firma Amazone ma 140 lat. Przez ten czas rozwinęła szereg maszyn rolniczych. fot. farmer
Wraz z wejściem na rynek uprawy gleby, Amazone jako pierwszy producent skonstruował maszyny napędzane poprzez WOM używane w kombinacji z siewnikami. Od 1998 r. na rynek wprowadzono również bierne maszyny uprawowe, które produkowano poprzez spółkę-córkę BBG Bodenbearbeitungsgeräte z Lipska.

Produkcja stale rosła, a maszyny rozwijano. Portfolio produktów zostało poszerzone o kolejne obszary specjalizacji w 2016 r., kiedy to Amazone wraz z przejęciem produkcji pługów firmy Vogel & Noot w węgierskiej miejscowości Mosonmagyaróvár znacznie powiększył zarówno swoją ofertę produktów, jak i możliwości produkcyjne.

Grupa Amazone kupiła produkcję pługów firmy Vogel & Noot. Wraz z tym zakupem grupa Amazone rozpoczęła rozbudowę swojej produkcji w pięciu zakładach. fot. farmer
Grupa Amazone kupiła produkcję pługów firmy Vogel & Noot. Wraz z tym zakupem grupa Amazone rozpoczęła rozbudowę swojej produkcji w pięciu zakładach. fot. farmer
Oprócz zakładów w Gaste i Leeden, w 2018 r. otwarto nowy zakład produkcyjny w Bramsche na północ od Osnabrück. Nowoczesne hale montażowe stwarzają warunki do różnorodnej produkcji, w tym do wytwarzania naprawdę dużych maszyn, jak również do ogólnej optymalizacji logistyki w trzech zakładach.

Od 2019 r. do grupy przedsiębiorstw Amazone należy również zakład Schmotzer Hacktechnik w Bad Windsheim. Był to ważny krok na drodze poszerzenia oferty w zakresie pielęgnacji roślin.

Rozwijanie wartości z przeszłości 

Do głównych kompetencji firmy Amazone należy dziś technika aktywnych i biernych maszyn uprawowych, siewniki, w tym siewniki punktowe, rozsiewacze nawozów oraz opryskiwacze polowe. Kolejnym filarem jest produkcja maszyn komunalnych do pielęgnacji parków i terenów zielonych oraz utrzymania dróg zimą, która odbywa się w zakładzie ww franacuskim Forbach. 

W ostatnim roku obrotowym 2022 grupa Amazone obejmowała dziewięć zakładów produkcyjnych i zatrudniała łącznie ponad 2 tys. pracowników. W 2022 r. udział eksportu wyniósł 80 proc.

Siedziba i główna fabryka grupy Amazone znajduje się do dziś w dzielnicy Gaste, należącej do Hasbergen koło Osnabrück. Udziały w firmie należą w całości do rodziny Dreyer, czyli założycieli marki z XIX wieku.

Na początku września 2021 r. firma Amazone świętowała rozpoczęcie budowy pierwszej rozbudowy w zakładzie produkcyjnym w Bramsche-Schleptrup. fot. Amazone
Na początku września 2021 r. firma Amazone świętowała rozpoczęcie budowy pierwszej rozbudowy w zakładzie produkcyjnym w Bramsche-Schleptrup. fot. Amazone
Po Heinzu Dreyerze i jego kuzynie Klausie Dreyerze, którzy kierowali losami grupy przez prawie 50 lat, czwarte pokolenie z dwoma właścicielami Christianem Dreyerem i dr Justusem Dreyerem sprawuje władzę od kolejnych wielu lat. 

Pomimo, iż w historii firmy zdarzały się trudne czasy, rodzinie Dreyer udało się utrzymać firmę na solidnym kursie wzrostu przez wszystkie pokolenia. Na zdjęciu Christian Dreyer i dr. Justus Dreyer, fot. Amazone
Pomimo, iż w historii firmy zdarzały się trudne czasy, rodzinie Dreyer udało się utrzymać firmę na solidnym kursie wzrostu przez wszystkie pokolenia. Na zdjęciu Christian Dreyer i dr. Justus Dreyer, fot. Amazone

− Chcemy kontynuować przełomowe sukcesy z przeszłości, aby rolnictwo na całym świecie polegało na naszych innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie inteligentnej produkcji roślinnej – wyjaśniają obaj właściciele.

− Mamy wielki dług wdzięczności wobec naszych przodków. Chcemy trwale rozwijać stworzone przez nich wartości, a jednocześnie z powodzeniem stawiać czoła wyzwaniom przyszłości. Nasze podziękowania kierujemy również do członków naszych rodzin, klientów, pracowników, dystrybutorów i importerów, dostawców oraz wszystkich osób, które swoim osobistym zaangażowaniem i wielkim poświęceniem przyczyniły się do sukcesu firmy - kontynuują

Dalsza produkcja

Amazone za złote zasady w dalszym prowadzeniu produkcji przyjmuje inteligentne planowanie i inwestowanie w zrównoważoną przyszłość. Właściciele dążą przy tym do dalszej rozbudowy mocy produkcyjnych Amazone oraz do ciągłej modernizacji istniejących procesów produkcyjnych i logistycznych.

Z tą filozofią przedsiębiorstwa idzie ambicja Amazone, by wraz z partnerami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, zdobywać kolejne światowe rynki.

− Podczas opracowywania nowych technologii w pierwszej kolejności należy skupić się na potrzebach klientów, a także odpowiednio wcześnie określić wymagania przyszłości. Ta droga już w przeszłości okazała się skuteczna – mówi dr Justus Dreyer.

Własne gospodarstwo testowe

Amazone doskonale rozumie w jakim kierunku zmierzają maszyny rolnicze i jak bardzo metody produkcji i obsługa maszyn staje się skomplikowana. Dlatego w przedsiębiorstwie wzrasta znaczenie obsługi klientów i towarzyszenie rolnikom poprzez usługi doradcze. 

W tym celu Amazone będzie dalej rozbudowywać nowe gospodarstwo doświadczalne Wambergen przy zakładzie Hasbergen-Gaste. W ramach długoterminowych badań nad uprawą roli pod nazwą Controlled Row Farming (CRF) wprowadzana jest tam obecnie nowa metoda uprawy rzędowej.

Podobnie jak w przeszłości, ważna jest również odpowiedzialność za osoby zatrudnione w firmie i ich rodziny. Firma stale intensyfikuje swoje kompleksowe oferty szkoleniowe.

– Z jednej strony zależy nam na utrzymaniu i dalszym rozwoju miejsc pracy. Z drugiej strony wiemy, że firma potrzebuje zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, aby pozostać w czołówce rozwoju nowych technologii i zawsze produkować optymalną jakość − wyjaśnia Christian Dreyer.

Działać ekologicznie i ekonomicznie

W odniesieniu do przyszłego rozwoju programu produktów firmy Amazone, właściciele za najważniejsze zadania uważają wymogi ekonomii i ekologii.

– Chcemy wnieść decydujący wkład w wyżywienie świata i wspomóc nasze rolnictwo innowacyjnymi pomysłami, aby dalej orientować się na przyszłość i zrównoważony rozwój na tle najważniejszych wyzwań stojących dziś przed profesjonalnym rolnictwem i techniką rolniczą – powiedział dr Justus Dreyer.

Niemiecki producent maszyn przeszedł długą drogę w rozwoju. Obecnie Amazone koncentruje swoje działania w kierunku rolnictwa 4.0. Dlatego od kilku lat angażuje się w takie projekty, jak BoniRob – autonomicznego robota polowego. fot. Amazone
Niemiecki producent maszyn przeszedł długą drogę w rozwoju. Obecnie Amazone koncentruje swoje działania w kierunku rolnictwa 4.0. Dlatego od kilku lat angażuje się w takie projekty, jak BoniRob – autonomicznego robota polowego. fot. Amazone

Jesteśmy w momencie, w którym z jednej strony rolnictwo musi wytwarzać żywność wysokiej jakości, aby wyżywić coraz większą liczbę ludzi a z drugiej strony powierzchnie upraw potrzebnych do produkcji żywności stale się zmniejszają. Dodatkowym utrudnieniem są zmiany klimatyczne oraz związane z nimi skrajne warunki pogodowe.

− Widzimy zatem trzy ważne zadania, z którymi musi się zmierzyć rolnictwo i my, które oczywiście wzajemnie na siebie wpływają: Ochrona cennych zasobów, zrównoważone zmniejszenie zużycia środków produkcji, większa precyzja dla zrównoważonego rozwoju i efektywności kosztów przy zachowaniu wysokiego poziomu plonów – kontynuuje Christian Dreyer.

Dlatego też Amazone realizuje główny cel, jakim jest uzyskanie wysokiego poziomu plonów z ha powierzchni przy zastosowaniu zrównoważonych metod. Chodzi o to, aby udoskonalić efektywność procesów produkcji i uprawiać rośliny tak precyzyjnie, jak to tylko możliwe.

Dodatkowo, ważnym celem jest dla nas wzrost bioróżnorodności i utrzymanie żyzności gleby, ponieważ warunkuje to w sposób zrównoważony pomyślne perspektywy dla następnych pokoleń.

 Przyszłość firmy w rolnictwie precyzyjnym

Aby jeszcze skuteczniej sprostać wymaganiom ekologicznym, Amazone będzie między innymi forsować obszar Amazone 4.0 z rozsądnym wykorzystaniem elektroniki. Z pomocą technologii GPS, technologii czujników, oprogramowania i innych narzędzi mają zostać rozszerzone możliwości uprawy roślin ze zmienną aplikacją lub indywidualną dla pojedynczej rośliny.

Amazone idzie z postępem. Maszyny niemieckiego producenta pracują z narzędziami do rolnictwa precyzyjnego. fot. Amazone
Amazone idzie z postępem. Maszyny niemieckiego producenta pracują z narzędziami do rolnictwa precyzyjnego. fot. Amazone
Właściciele chcą rozszerzyć udany program maszynowy, aby móc nadal oferować odpowiednie technologie i procesy dla każdej lokalizacji z jej indywidualnymi cechami, ale także dla każdej wielkości gospodarstwa i metod uprawy. Ważną podstawą jest tu rozbudowa własnego programu doświadczalnego na polu międzynarodowym we współpracy z instytutami naukowymi, instytucjami doradczymi i praktykami rolniczymi.