Dzięki staraniom m.in. Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych w ustawie znalazły się zapisy, które umożliwiają funkcjonowanie podmiotów z naszej branży w szczycie największego sezonu na niezmienionych zasadach. A zatem zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał w okresie od dnia 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn.

W ustawie znalazł się również zapis umożliwiający przeprowadzenie wystaw i targów na dotychczasowych zasadach. Zapisy ustawy mówią, że zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał w placówkach handlowych, organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych.

Dzięki tym zapisom rolnicy w okresie wzmożonych prac polowych nie będą musieli martwić się, w przypadku awarii maszyny, o dostępność serwisu i części zamiennych do maszyn i urządzeń.

Powyższe zapisy umożliwiają nam również jako organizatorowi wystaw AGRO SHOW przygotowywanie tych wydarzeń zgodnie z dotychczasowymi standardami – informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.