Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty produkcji i obejmuje radialne opony rolnicze, które zostały wyprodukowane po 1 sierpnia 2017 roku. Ważne, że na takiej oponie musi się znajdować numer DOT oraz logotyp „Engineered for Efficiency”

Zasady gwarancji

Oferta 10-letniej gwarancji obejmuje wszelkie wady materiałowe oraz produkcyjne. W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej dalszą eksploatację opony, będzie ona podlegała nowym warunkom gwarancji.

Po uznaniu reklamacji, Continental Opony Polska będzie rekompensował koszt zakupu opony, który to będzie pomniejszony o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi uznania reklamowanego produktu. Udział procentowy rekompensaty ustalany jest na podstawie wieku opony, lub pozostałej głębokości bieżnika.

Modele objęte gwarancją

10-letnia gwarancja dotyczy radialnych opon rolniczych: TractorMaster, CombineMaster, Tractor70 oraz Tractor 85, a także całej serii opon VF: VF TractorMaster Hybrid, VF TractorMaster i VF Combine Master.

Specjalna konstrukcja opon Continental

Jak podkreśla producent, wszystkie opony rolnicze Continental zostały zaprojektowane tak, aby odpowiadać potrzebom dzisiejszego rolnictwa tj.: zwiększenie wydajności maszyn rolniczych oraz podniesienie jakości pracy przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków. Opony te zbudowane są w oparciu o technologię N.flex, która wykorzystuje opatentowany materiał nylonowy, charakteryzujący się wysoką odpornością na uderzenia.

Innowacją w gamie produktowej Continental jest technologia Very High Flexion (VF), dzięki której ściany boczne opon są bardzo elastyczne i zapewniają wysoką wytrzymałość w przypadku zmniejszenia ciśnienia lub dużego ciśnienia.