Nośność opon Michelin Ultraflex jest od 20 do 40 proc. większa niż standardowych opon w tym samym rozmiarze.  Co bardzo istotne przy pracach polowych – można nimi pracować przy ciśnieniu już od 0,6 bara. Niskie ciśnienie w ogumieniu to większy kontakt z podłożem, a tym samym mniejsze ugniatanie gleby i poprawa trakcji.

Co również jest bardzo istotne dla użytkowników maszyn rolniczych to to, że mimo niskiego ciśnienia dzięki specjalnemu karkasowi opon, są one bardziej odporne na spłaszczenia i są w stanie przenosić największe obciążenia niezależnie od prędkości jazdy. Ich ściany boczne mają bardzo wysoki współczynnik ugięcia.

Ultraflex wpisuje się w strategię biologizacji

Opony Michelin Ultraflex znakomicie wpisują się w strategię biologizacji, osadzonej na fundamentach rolnictwa regeneracyjnego, i są naturalnym sposobem na poprawę produktywności gleby, przy jednoczesnej dbałości o otoczenie. Kodeks 5C ”, realizowany w spółce Top Farms Wielkopolska.

Nazwa strategii „5C” pochodzi od nazw pięciu anglojęzycznych zagadnień, wokół których gospodarstwo koncentruje obecnie działania. Pierwsze „C” to Calcium (wapń), a więc zadbanie o chemiczną strukturę gleby i uregulowanie odczynu. Drugie „C” to Carbon (węgiel). Kolejne „C” to Cover-Crops, a więc zadbanie o roślinną okrywę gleby.

Opony Michelin z technologią Ultraflex są dostępne w rozmiarach pasujących do największych ciągników, fot.Michelin
Opony Michelin z technologią Ultraflex są dostępne w rozmiarach pasujących do największych ciągników, fot.Michelin

Czwarta litera oznacza „Cultivation”, czyli uprawa – uprawiać tak mało jak możliwe i tak dużo na ile jest to konieczne. W tym dużą rola opon i jak najmniejszego ugniatania gleby, co ma szczególne znaczenie przy ciężkich maszynach. Ostatnie „C” to Culture – dbałość nie tylko o powierzchnię produkcyjną, ale równie o to, co znajduje się poza obrębem pola: pasy zadrzewień, pszczoły, małą retencję, czyli o piętrzenie wody i budowanie zalewów.

Stosowane w ciągnikach małych i dużych

W parku maszynowym całej Grupy Top Farms znajduje się ok. 60 ciągników w przedziale mocy od 80 do 320 KM. Jak mówi Bartosz Binkowski, dyrektor działu mechanizacji w 4 spółkach Grupy, technologia Ultraflex firmy Michelin doskonale wpisuję się w strategię biologizacyjną Grupy Top Farms.

- Opony niskociśnieniowe zmniejszają zagęszczenie gleby, a co za tym idzie – zwiększają plon oraz nie wymagają dodatkowych zabiegów. Ponadto zwiększają trakcję obniżając tym samym zużycie paliwa i są bardziej żywotne – mówi Binkowski.

Jak przykład podaje przebieg jednego z ciągników, który na oponach Michelin Ultraflex przepracował 10,8 tys. h. Opony sprawdziły się i został zamówiony kolejny ich komplet.

Sprawdzone opony

Opony Michelin z technologią Ultraflex zostały wprowadzone na rynek już niemal 20 lat temu (2004 r.). Jest to więc technologia sprawdzona, która początkowo stosowana w oponach ciągnikowych została przeniesiona również do innych opon rolniczych, np. opryskiwaczy samojezdnych czy przyczep. Można je więc stosować na każdym etapie produkcji rolnej.

Obecnie oferowanymi wariantami opon Michelin Ultraflex są: AxioBib, EvoBib, CerexBib, XeoBib, SprayBib, TrailxBib, YieldBib.