Autor: Kam-rol

Opis: Mapa z liniami wysiewu nawozu

29 kwietnia na polu Stanisława Sawy odbyła się pokazowa uprawa pola połączona z wysiewem nawozów sztucznych i owsa. Na 80-hektarowym polu pracowały trzy ciągniki JCB Fastrac, z których pierwszy współpracował z 4,5-metrowym agregatem talerzowym Ares (Unia Group), drugi z rozsiewaczem Amazone ZA-M 1501, natomiast trzeci – z siewnikiem Kverneland Accord o szerokości 5 m.

Z obliczeń firmy Kamrol wynika, iż uprawa z użyciem nawigacji dała oszczędności w przejazdach 1,25 ha, co stanowi:
*oszczędność 12,3% przejazdów na danym polu
*oszczędności na paliwie 225PLN  (2,94PLN/ha)
*oszczędności na czasie pracy pracownika 25PLN (0,33PLN/ha)
* nie uwzględniano oszczędności wynikającej z amortyzacji sprzętu w ciągu 1,25h oraz możliwości szybszego wykonywania kolejnych prac w gospodarstwie czyli zwiększenia wydajności maszyny.

Razem: 250PLN (3,26PLN/ha)

Oszczędności wynikające z zastosowania nawigacji podczas siewu - 0,22 ha co stanowi:
*oszczędność 1,7% przejazdów na polu
*oszczędność na materiale siewnym 83,84PLN (1,09PLN/ha)
*oszczędności na paliwie 27,72PLN  (0,36PLN/ha)
*oszczędności na czasie pracy pracownika 4,4PLN (0,06PLN/ha)
*nie uwzględniano oszczędności wynikającej z amortyzacji sprzętu w ciągu 0,22h oraz możliwości szybszego wykonywania kolejnych prac w gospodarstwi,e czyli zwiększenia wydajności maszyny. Nie uwzględniono również oszczędności wynikających z prawidłowego założenia ścieżek technologicznych które będą powodowały oszczędności przy każdym kolejnym zabiegu wykonywanym na polu poprzez redukcje zakładek (przy wysiewie nawozów pogłównie, ochronie plantacji).

Razem: 115,96PLN (1,51PLN/ha)

Oszczędności wynikające z zastosowania nawigacji przy rozsiewaniu nawozu - 0,3 ha co stanowi:
*oszczędność 9,5% przejazdów na polu dzięki prowadzeniu równoległemu
*oszczędność 5,4% masy nawozowej na polu dzięki automatycznej zmianie szerokości roboczej rozsiewacza nawozów
*8,7% powierzchni pola zostało prawidłowo nawiezione bez wykonywania zakładek na zawężonych pasach roboczych i klinach pola dzięki technologii automatycznej zmiany szerokości roboczej rozsiewacza 
*oszczędność na masie nawozowej dzięki nawigacji równoległej 4248PLN (55,41PLN/ha)
*oszczędność na masie nawozowej dzięki automatycznej zmianie szerokości roboczej rozsiewacza 2442,39PLN (31,86PLN/ha)
*oszczędności na paliwie 13,5PLN  (0,18PLN/ha)
*oszczędności na czasie pracy pracownika 6PLN (0,08PLN/ha)
*nie uwzględniano oszczędności wynikającej z amortyzacji sprzętu w ciągu 0,3h oraz możliwości szybszego wykonywania kolejnych prac w gospodarstwie czyli zwiększenia wydajności maszyny. Jak również nie uwzględniono oszczędności dzięki zmiennemu wysiewowi dawki nawozów w obrębie pola ponieważ jest to kwestia traktowania i poprzedniego nawożenia pola a nie kwestia oszczędności wynikająca bezpośrednio z nawigacji GPS.
Razem: 6709,89PLN (87,53PLN/ha)

Łączne oszczędności przy zastosowaniu nawigacji GPS przy wszystkich zabiegach które były prezentowane i zastosowane w tych maszynach to: 7075,85PLN (92,30PLN/ha).

Z wyliczeń wynika, że takich warunkach zaprezentowany system zwróci się po przepracowaniu 400 ha (biorąc pod uwagę oszczędności generowane bezpośrednio na nawigacji równoległej GPS nie uwzględniając pochodnych typu: zmienne dawkowanie nawozów na polu (VRA), zmienna gęstość siewu, automatyczna kontrola szerokości roboczej maszyn, zmiennej dawki azotu na polu, i innych technik związanych z wykorzystaniem GPS). Nie uwzględniono mniejszej amortyzacji maszyn, szybszego wykonywania zabiegów z możliwością wcześniejszego skierowania maszyn do innych zadań.

Źródło: farmer.pl