Warto zimą znaleźć trochę czasu, aby spokojnie usiąść i przeanalizować, co w minionym roku zostało zrobione dobrze, a co się nie udało. I co warto w przyszłości zmienić. Tego rodzaju pracę powinno dokonać się w każdym gospodarstwie rolnym, bez względu na kierunek produkcji – zarówno polowej, zwierzęcej czy mieszanej. 

Świadome zarządzanie wymaga konkretnych informacji. Ze względu na regulacje prawne, typowe gospodarstwa rolne nie są zobowiązane w Polsce do prowadzenia księgowości, chyba, że tylko ze względu na pozostawanie na zasadach ogólnych VAT. Niezależnie od posiadanych danych finansowych, ważne są też informacje o fizyczne zebranych płodach rolnych i potencjale plonowania.

Jak zaoszczędzić w gospodarstwie rolnym?

W zakresie produkcji polowej niezastąpionym narzędziem, które pozwoli gromadzić mnóstwo przydatnych informacji o produktywności pól w gospodarstwie, jest oprogramowanie 365FarmNet.

Specjaliści od programu do zarządzania gospodarstwem przekonują, że zima jest najlepszym momentem, aby rozpocząć pracę z 365FarmNet, chociażby ze względu na to, że wprowadzenie do programu podstawowych informacji o polach, maszynach czy środkach produkcji może wydawać się żmudne i czasochłonne. Zwłaszcza dla rolników, którzy wcześniej nie zarządzali gospodarstwem z poziomu biura i nieprzywykli do długiej pracy przy komputerze.

Cierpliwość, owszem, jest potrzebna, ale tylko na początku przy wprowadzeniu danych wyjściowych. Później na podstawie sporządzanych dokumentacji w 365FarmNet tworzone są automatycznie analizy, tj. np. kartoteki pól, które obejmują okres od siewu do zbioru.

Podstawę modułu pod Smart Farming są darmowe czas nieograniczony, niezależnie od wielkości gospodarstwa. fot. mat. prasowe
Podstawę modułu pod Smart Farming są darmowe czas nieograniczony, niezależnie od wielkości gospodarstwa. fot. mat. prasowe

Rozpoczęcie pracy z programem zimą lub na przednówku pozwoli na uzupełnienie informacji o siewach ozimin i zabiegach wykonanych jesienią. A kiedy znów przyjdzie wiosna, kartoteki będą gotowe do uzupełnienia o kolejną historię zdarzeń polowych.

Wtedy to zaewidencjonowanie dowolnej czynności z pomocą aplikacji mobilnej 365Crop będzie wymagać tylko kilku stuknięć w ekran smartfonu. Czas poświęcony zimą na pracę z programem zaprocentuje, bo wiosną nie będzie czasu na zakładanie kartotek pól od podstaw.

Zima to również czas, kiedy łatwiej umówić się z doradcą 365FarmNet, który podpowie, jak sprawnie korzystać z programu.

Rejestracja różnic w wegetacji i potencjałach na polach oraz mapy aplikacyjne dla materiału siewnego i nawozów są widoczne zarówno w programie jak i aplikacji mobilnej. fot. mat. prasowe
Rejestracja różnic w wegetacji i potencjałach na polach oraz mapy aplikacyjne dla materiału siewnego i nawozów są widoczne zarówno w programie jak i aplikacji mobilnej. fot. mat. prasowe

Oszczędności nawozów i paliwa 

Użytkowanie programu przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim w jednym miejscu gromadzone są dane w zakresie ewidencji ochrony roślin. To praktyczne zabezpieczenie na wypadek kontroli – a te, z pewnością od wiosny 2023 przez kolejne lata będą dość częste, w związku z rozruchem nowej perspektywy budżetowej Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Szczególnie pod lupą kontroli będzie nawożenie azotem i fosforem, jako związkami biogennymi. Przypomnijmy, że pomiędzy latami 2012–2014 a 2017–2019, całkowita ilość wnoszonego azotu w Polsce zwiększyła się o ok. 187 tys. t do 1 937 tys. t – Komisja Europejska nie zostawi tego bez kontroli.

Stosowanie 365FarmNet Crop View daje to też rzeczywiste oszczędności w zmniejszeniu zużycia środków produkcji. System pozwala na łatwy dostęp do zobrazowań satelitarnych odzwierciedlających zmiany w wegetacji na przekroju całego roku. Tworzone na ich podstawie mapy aplikacyjne do rozsiewaczy, opryskiwaczy czy siewników pozwalają m.in. na:

  • oszczędności i zwiększone wykorzystanie nawozów azotowych dzięki dopasowaniu dawki do stanu wegetacji;
  • zmniejszenie wysiewanego materiału siewnego poprzez dopasowanie obsady do potencjalnego plonowania poszczególnych fragmentów pól;
  • efektywne użycie środków ochrony roślin, a w szczególności regulatorów wzrostu – stosuje się  pełne dawki tylko tam, gdzie są potrzebne;
  • pomoc w podejmowaniu decyzji, na których polach rozpocząć żniwa.

W programie 365FarmNet można zebrać informacje z różnych systemów telemetrycznych, a na sprzęcie bez nich zamontować oferowane urządzenia rejestrujące pozycję czy zużycie paliwa. Zebrane informacje, oprócz tworzenia automatycznych propozycji dokumentacyjnych, pozwalać będą na lepsze logistycznie zaplanowanie wykonywanych zabiegów, co przyniesie oszczędności w czasie pracy, zużyciu paliw i maszyn.

Podstawa do rozpoczęcia cyfryzacji rolnictwa to m.in. mapy pól, przegląd upraw, podstawowe informacje o pogodzie. fot. mat. prasowe
Podstawa do rozpoczęcia cyfryzacji rolnictwa to m.in. mapy pól, przegląd upraw, podstawowe informacje o pogodzie. fot. mat. prasowe

W programie dostępne do pobrania są też granice pól. Można tworzyć dla nich linie prowadzenia (A-B). Po przeniesieniu ich do terminali systemów automatycznego prowadzenia możliwa będzie jazda po polu po optymalnych trasach, co ograniczy nakładki i omijaki.

Na koniec zaznaczmy, że system 365FarmNet jest tym precyzyjniejszy, im dysponuje większą ilością danych i zobrazowań satelitarnych. Dlatego liczy się każdy rok i im wcześniej zostaną załadowane dane dotyczące gospodarstwa, tym szybsze i większe korzyści z wykorzystania programu.